publiek verkoopen een bedrag van 6.916. 1869 met Trijntje van Her werden, dochter van Bernardus Johannis van Herwerden en van De e molen kwam vanaf die tijd in handen van de bekende grut" tersfamilie Van Herwerden. A. B. SLOOS, Notaris it WINKELul A. op WOENSDAG 10 FEBRUARU 1869. des voormiddags lm elf orein de herberg van P. Kwamtes te Nieuwe Niedorp, 1. Een W1NLK00RN en PELMOLEN met ERVE, stssr.de en g<legen te Nieu we Niedorpen aldaar kadastraal bekend in Sectie B No. 137 groot 5 roedeu. 2. Een BOOMdAARDgelegen als eoren, kadaster Sectie D No. 349 groot 9 roeden 40 ellen. [4030] 3. Een I/l'IS en ERF met zeer vruchbarc» TUIN, gelegen als voren, kadaster Sectie D, No. 444 en 443 te zamen groot 14 roeden 34 ellen. Alles bchoorendc tot de nalatenschap van Pie ter de Geus en Trijntje Agenant. De kooper zal desverkiezende f 4000,tegen zekerheidsstelling onder zich kunnen houden: de aanvaarding desverkiezende dadelijk. 136 naar nr. 161. A an de kadastrale Ja K Be J Herwerden verkocht aan Johannes Lubertus Tuinenburg van Herwerden voor 8.000. V Ha K V Lu T He Ni -32- Alles behorende tot de nalatenschap van Pieter de Geus en Trijntje A genant. De koper zal, desverkiezende 4.000,-- tegen zekerheidsstelling onder zich kunnen houden; de aanvaarding desverkiezende dadelijk. De erfgenamen Dirk de Geus en Dirk W onder uit Oude Niedorp, lieten op 10 februari 1869 voor notaris C. B oonacker te Schagen de verkoop aan Jacob Kossen uit Nieuwe Niedorp vastleggen voor Jacob Kossen Simonsz trouwde te Nieuwe Niedorp op 1 mei Trijntje Mijts. Trijntje van Herwerden overleed al op 27 mei 1870, nog geen vier maanden na de geboorte van zoon Simon op 7 februari in het huis staande aan de Laagzij nr. 161. Het huis aan de Laagzij was omstreeks 1860 al omgenummerd van nr Sch ager C ourant, 28 januari 1869 gegevens is te zien dat het oorspronkelijke molenaarshuis intussen eveneens vervangen was. Na het overlijden van Trijntje van Herwerden trouwde Jacob Kossen te Nieuwe Niedorp op 11 mei 1873 met M a artje Sta m. Zijn beroep was toen grutter. Hij werkte in Van Herwerden. De meelmolen en het huis en die dagen vermoedelijk bij de grutterij erf werden op 3 februari 1873 ossen en ernardus Johannes van ervolgens werd Jacob ossen korenmolenaar op de molen van de ennik bij aringhuizen en Johannes L ubertus T uinenburg van H erwerden molenaar op de korenmolen van Nieuwe Niedorp. Johannes Lubertus Tuinenburg van Herwerden, koornmolenaar, oud 23 jaren, zoon van Lourens van Herwerden, landman, en van Maartje Fijnheer, is op 18 mei 1873 getrouwd met Teuntje Nierop, oud 21 jaren, dochter van Cornelis Nierop en van Elizabeth Pool. Hun zoon Cornelis werd geboren aan de Laagzij te Nieuwe Niedorp op 20 januari 1874. Bij de aangifte van de geboorte was ook koornmolenaarsknecht Jan Blom aanwezig. isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 32