-30- M ogelijk was deze Cornells W ildeboer dezelfde als de J. Wi ldeboer die als eigenaar van de molen in de OAT staat vermeld en was er een fout gemaakt bij de vermelding van de eigenaar van de molen. Het kan ook zijn dat er sprake is van twee verschillende personen. Bij zijn huwelijk op 9 april 1826 te Spanbroek met Marijtje Overgoor, was hij meelmolenaar afkomstig uit Harenkarspel maar nog geen zes maanden wonende te Spanbroek. Op 14 december 1826 gaf Cornelis, van beroep koornmolenaar, de geboorte aan van zijn dochter Antje. Vijf jaar later bij de geboorte en het overlijden van zijn zoon Jan gaf hij koopman als beroep op. Op 17 februari 1829 komt Hendrik Bakker in beeld als meelmolenaar te Nieuwe Niedorp. Die dag verkocht Cornelis ^Vi ldeboer aan Hendrik Bakker de wind- korenmolen met zijn huis en erve, voor een bedrag van 2.900,-. H endrik was eerst 1832 lenen ze een bedrag van 3.000 van Frederik Pluis, broodbakker, en Rens Rezelman, landman, als 'weesmeesteren', tegen een rente van 5%. op 17 april 1798 het boeren huis en erf gekocht van Dirk Adel voor 415. voor 1.000 gereed en de overneming van een hypotheek groot 2.500. Dezelfde dag verleende Pieter Gootjes te Midwoud aan 'weesmeesteren te Nieuwe Niedorp' een winkelier van beroep geweest. Hij was getrouwd te Z ijpe op 3 februari 1821 met M aartje de Geus, dochter van Jacob de Geus en van Immetje Knoef. Hendrik Bakker was geboren te Zijpe op 1 februari 1793 als zoon van Jan Bakker en van Antje Knoef. M ogelijk waren Hendrik Bakker en M aartje de Geus dus neef en nicht. Als ze geld nodig hebben gaan ze te rade bij de weesmeesters van Nieuwe Niedorp. Op 13 juni Tot zekerheid werd verbonden een windkoornmolen met erf, staande en gelegen te Nieuwe Niedorp belend Jan Bakker ten O., de weg ten W kadastraal sectie B nr. 137, en een boomgaard of tuin gelegen in de Molenstraat belend de weg ten O., Arie W it ten W., kadastraal sectie D nr. 349 en een woonhuis met erf aan de Laagzijde belend de weg ten O., de diaconiearmen ten W kadastraal sectie D nr. 353. B ehalve in de molenaarswoning, huis nummer 136, hebben Hendrik Bakker en M aartje de Geus ook gewoond in huis nummer 121. Bij de invoering van het kadaster was Hendrik Janse Bakker eigenaar van huis nummer 121. Zijn schoonvader Jacob Pietersz de Geus had Hendrik Bakker verkocht op 21 februari 1840 aan Sijmon Gootjes wonende te M id woud een windkoornmolen met deszelfs erf groot 5 roeden, kadastraal sectie B nr. 137, staand en gelegen belend Jan Bakker of nu M aartje Bakker ten O. en de weg ten W een boomgaard, groot 9 roeden 40 ellen, kadastraal sectie D nr. 349 een woonhuis en erf, groot 3 roeden, kadastraal sectie D nr. 353 alles staand en gelegen te Nieuwe Niedorp, hypotheek van 1.500, (notaris Jan Roggeveen, akte nr. 3242). P ieter Gootjes was de vader van Sijmon Gootjes en van beroep koornmolenaar te Midwoud. aan van Simon Gootjes, koornmolenaar oud 26 jaren, gaf op 10 mei 1843 de geboorte een dochter genaamd Grietje, geboren te zijnen huize aan de Laagzijde nr. 136. Hij woonde dus ook in het molenaarshuis aan de Laagzijde. Simon Gootjes was op 3 november 1839 te Midwoud getrouwd met Marijtje Winder. Hij was daar toen koornmolenaarsknecht. Bij de aangifte van de geboorte van zijn zoon Klaas op 18 augustus 1856 woonde hij nog steeds aan de Laagzijde op nr. 136. istorisch Niedorp, informatie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 30