-29- In de OAT staat voor het huis, kadastraal sectie D nr. 353 en voor de boomgaard, kadastraal sectie sectie D nr. 349, vermeld als eigenaar Wil deboer, Cornelis, korenmolenaar! Oosterpolder ïq, korenmolen Sectie B, bl, 02 Kostverlorenpolder Sectie D, bl. 02 Oosterpolder Sectie B, bl. 03 Nieuwe Niedorp omstreeks 1832 korenmolen, raadhuis en sluis Bij de invoering van het kadaster omstreeks 1830 werden de volgende kadastrale gegevens voor de molen opgenomen in de OAT: Kadastraal sectie B, blad 02, nr. 137 eigenaar Wil deboer, J., molenaar, korenmolen en erf, 5 r. 0 e. 136 weiland 342 boomgaard weiland weiland bosch 212 notweg weiland weiland 229 250 m .voi ard herberg raadhuis 209 weiland grutterij 0 2014 Kaart van de omgeving van de korenmolen, gebaseerd op de minuutplan van het kadaster. De schaal is 1 :2500 isto risch Ni edorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 29