-25- 'Griet Jans'. Of zij iets met de molen te maken had M aritgen Maertens is volgens deze grafsteen op 12 juli 1626 gestorven. M ogelijk was zij een zuster van Jacob Maertensz Fecke van wie een grafzerk aanwezig is waarop ook M aartge Jans Roggeveen vermeld wordt die begraven werd toen zij 7 jaar en 7 maanden oud was. De afbeelding van deze standerdmolen zou er op kunnen wijzen dat in het jaar 1626 de standerdmolen nog aanwezig was. Heijndricx Moller voor als eigenaar van een 'huys en hofsteed'. Hun achternaam geeft hun beroep aan. Zij waren meelmolenaars hetgeen blijkt als 'Claes In 1623 blijkt Heijndrick Pietersz, 'molenaer van Nieuwe Niedorp', nu wonende te Jan Pietersz Molenaars weduwe en 'boelhouster', geholpen door de voogden van haar Detail van de standerdmolen uit de kaart van Lourensz Pietersz De op de kaart aangegeven oorspronkelijke standerdmolen is in de 17 eeuw vervangen door een achtkante molen, van hetzelfde type als de nu nog besta ande meelmolen 'De Hoop' in Oude Niedorp, een achtkante buitenkruie r. Het land, op de kaart van landmeter Lourens Pieters rechts van de molen aangegeven, behoorde aan is mij niet bekend. Toch is er, mede dankzij het speurwerk van Annet Klomp-Keuken, veel bekend over de molenaars die de molen in bezit hebben gehad. De molenaars Bij de verzameling grafstenen uit de kerk van Nieuwe Niedorp, die nu naast de huidige hervormde kerk liggen opgesteld, is er een waarop een standerdmolen staat afgebeeld. Het is de grafsteen van M aritgen M aertens De kaart van Lourens Pieters van 1578 geeft aan dat de molen er toen al stond. In de verponding van 1584/85 komen aan de westzijde van de Oosterweg, toen nog Molenstraat geheten, Pieter en Claes Heijndricksz, meelmolenaer op 13 m.a&Tt 1615 een vierde deel in de meelmolen, staande op het einde van de Molenstraat, verkoopt aan zijn zoon Heijndrick Claesz, in verband met diens moeders erfenis. Ook een tweede vierde deel wordt eigendom van Heijndrick Claes. V Grafsteen met afbeelding van standerdmolen Amsterdam, eigenaar te zijn van een vierde deel dat hij op 11 februari van dat jaar verkoopt aan zijn broer Jan Pietersz Molenaar. Jan Pietersz is dan kennelijk molenaar van de meelmolen van Nieuwe Niedorp. Heijndrick Claesz M olenaar en Lieff Jacobs, en haar kinderen, Jan Aeriansz Barringer, Cornelis Jansz Kaescoper en Cornelis Dircks, verkopen op 7 februari 1634 aan Albert Pietersz Twisscher, wonende in de isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 25