-23- bovenstaande illustratie afbeelding nr. 4, de 'Lange Sabel No. 4' uit 1895. Dit wapen N.B. E en pallas is een lange, rechte, of slechts en diende als steek- en houwwapen. Het was toen het daar niet beviel, raakte het vooral in De dienaars van de Niedorper Cogge vermaanden de vier herrieschoppers en lieten om moeilijkheden en ongevallen te voorkomen de heren aan de achterkant uit de herberg vertrekken en zeiden tegen de ruiters dat ze verder hun gemak moesten houden. Doch enige tijd later zagen de dienaers dat genoemde ruiters door de hospes van 'De Valk' en zijn helpers wederom door de achterdeur van de herberg naar buiten werden geloodst. Enige tijd na dit voorval zagen de dienaers dat de ruiter Willem genaamd met zijn bloote pallas weer voor de achterdeur van de herberg stond te zwaaien om zo weer naar binnen te gaan. Daarop besloten de dienaers met hulp van enige kermisgangers het zijdgeweer van Will em uit zijn handen te wringen en samen met ruiter Gerrit werd Will em de Zeugebuurt, een buurtje dat bij Oude Niedorp hoort, uitgedreven. De dienaers gaven de pallas in bewaring aan de hospes van 'De V alk en zeiden hem het wapen goed op te bergen en veilig te bewaren totdat de pallas opgeëist zou worden. Ruiter Will em stond anderen daags op maandag al op de stoep bij dienaer Jan Jansz Backer en vroeg om zijn zijdgeweer, zeggende dat hij het wederom moest hebben omdat hij naar Hoorn moest waarop de dienaer tegen Will em zei, dat hij dat niet wilde doen. Maar hij heeft op bevel van Claas Jansz Duijn en Hendrik Ad riaansz Over, burgemeesteren van Oude Niedorp, het inbeslaggenomen wapen later toch bij de hospes van 'De V alk op moeten halen en teruggeven. Do subols i-l iiii't b\jbelii>omitl loilci'^onl. A/'"S c„„es,. JcAerpfe. Bttyt/ Pi/y Sc/teedt JtW'Vc^S"- S*6*/Aoppt/ nrt— - AfAényrte/r* Afbeelding uit handboek (10) Een illustratie uit het Handboek Bereden artillerie van de KMA te Breda uit 1895. De meest rechtse van de vier getoonde sabels is de Lange sabel nr. 4, die eigenlijk pallas of houwdegen zou moeten worden genoemd. aan de punt een weinig gekromde, sabel het gewone wapen der cavallerie, maar gebruik bij de bereden artillerie. Zie in wordt hier beschreven als sabel, maar zou vanwege de rechte kling een pallas of houwdegen moeten worden genoemd. Winkel, najaar 2018 I I i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 23