-22- Valk' te Oude Niedorp Links café 'De Vergulde Valk', rechts het raadhuis, naast elkaar in de vorige eeuw Een rumoerige kerm isnacht in augustus 1733, in herberg 'De Jan Jansz Backer uit Oude Niedorp, Pieter Jansz Dagman uit ^Vi nkel en Pi eter Hendriksz Bijvoet uit Nieuwe Niedorp, waren allen dienaers (koddebeiers) van de Niedorper Cogge. Ze waren ter requisitie en versoeke van Jacob van Oudensteijn, hoofdofficier van de Niedorper Cogge, aanwezig op het comptoir van de Niedorper notaris Leonardus van der Beets, om te verklaren hoe zij op zondag 23 augustus 1733 zich hadden vervoegd binnen de stede Oude Niedorp, waar het diestijds kermis 6 9 was, om alle kwaad, onordelijkheden, indien er eenige gepleegt mogten worden tegen te gaan en te voorkomen. En dat zij, toen ze s nachts in de buurt van herberg 'De V alk waren, zagen dat er een menigte volk uit de herberg kwam, waaronder ook de hospes Rens Jansz. Ze kwamen naar de dienaars toe en vroegen of ze 'De V alk in 6 9 wilden komen om de ruijters die op hun paarden naar binnen waren gegaan, uit de c 9 herberg te verwijderen, waarop de dienaars de herberg visiteerden, tot na agteren toe Ze vonden aldaar vier ruiters waarvan er een, na zijn eijgen opgave aan Jan Jansz Bakker gedaan Will em werd genoemd, en een andere zou Gerrit heten. Van de andere twee was de naam onbekend gebleven. Van het feestvierende volk in de herberg hoorden de dienders dat de ene ruiter, W illem genaamd, zijn zijdgeweer, ook wel pallas genaamd, uit de schede had gehaald en daarmede door het doek van de gesloten bedsteedeurtjes had gestoken. Als er een kind in de bedstee had gelegen, dan had hij dwars door het kind gestoken. Ruiter Gerrit had ook in hetzelfde doek gesneden, maar de omstanders wisten niet waarmee hij had gesneden. I I isto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 22