Stichting I listorisch Niedorp N.J.C. S chermerhorn, deel 3 10 Een rumoerige kermisnacht in 'De Valk' te Oude N iedorp 22 Uit het M emoriaal van D irck Rembrantszoon van Nierop 44 infoblad ten behoeve van de donateurs (verschijnt twee keer per jaar) Inhoud van deze uitgave: blz Bestuursmededelingen, voorwoord van de voorzitter 3 Afscheid van Jan Keuken en van Aat W it 4 Westfries afscheid 9 De korenmolen van Nieuwe Niedorp 24 Toetelefet parlementasie, Westfriese woorden uit het Frans 52 Doel van de Stichting I listorisch Niedorp: Het behoud van historische bouwwerken in de voormalige gemeente Niedorp met de nadruk op het karakteristieke dorpsbeeld van Nieuwe Niedorp. Het vergroten van de kennis van de dorpen, buurtschappen en het landschap in de voormalige gemeente Niedorp. Bestuursleden Stichting I listorisch Niedorp: Voorzitter: J. N. Stammes, Dorpsstraat 227, 1733 AJ Ni euwe Niedorp, tel. 0226 411952 Secretaris: J. Kooij, Dorpsstraat 125, 1733 AG Nieuwe Niedorp, tel. 0226 411893 Penningmeester: C. ^V iedijk, Dorpsstraat 92, 1733 AP Ni euwe Niedorp, tel. 0226 411951 Leden: J. van Beek, Dorpsstraat 40, 1733 AN N ieuwe Niedorp P. Bogaart, Moerbeek 11, 1732 EN L utjewinkel J. Smit, W atersnip 54, 1733 BG Nie uwe Niedorp U kunt uw jaarlijkse bijdrage (^ftinStenS 10) overmaken op onze bankrekening: IBAN NL38RABO0344903338

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 2