-18- Ik hoor niet in deze tijd. Nieuwe Niedorp is niet revolutionair meer....geen rode We zijn comfortabel en hebben de strijdbijl begraven. De noodzaak lijkt weg. M et de welvaart verdween de kerk en dat is in het geheel niet erg want nieuwe vormen moesten ontstaan volgens mij! Maar met het verschijnen van de welvaart verdween ook de revolutionaire geest. Ik stopte hier in 1929. Ik had te veel van mezelf gevraagd en er volgde een inzinking. Ik rekende te veel op mijn taaiheid. Mijn vriend dokter Maats kwam tot de ontdekking dat het met mijn hart niet goed was. Ik stopte in Nieuwe Niedorp en ging wonen in H oog- S oeren in de Riethoeve voor een rustig buitenleven. Maar het liep anders! Ik had te veel propagandabloed in mijn aderen en ik veerde na een half jaar rust weer op! Daarom ben ik ook blij dat ik hier nog één keer mocht spreken! En nu deze tijd! gemeente meer. Na mijn vertrek vond er enige ontkerkelijking plaats. Ik was ook geen kerkelijk predikant maar een revolutionair. Nierup is nog lang rood gebleven maar ook hier zijn we ingehaald door de welvaart. Gelukkig leven er nog genoeg vrijdenkers in het dorp maar zij leven eigenlijk te veel op hun vierkante meter! Mijn tijd was de grote maatschappelijke ramp van een rijke bovenklasse van kapitalisten waar alles voor moest wijken. Gewone mensen werkten zich kapot voor weinig. Zij werden geminacht. Bij het begin van mijn aantreden hier, woonden er vijf miljoen mensen in Nederland waarvan velen straat-en straatarm waren. In de Jordaan in Amsterdam wonen nu 10 a 15.000 mensen. Toen woonden er 90.000! U zult begrijpen dat dat er niet florissant uitzag! Het was een revolutionaire tijd! Twee wereldoorlogen, een wereldcrisis maakten we mee. Maar ook een tijd van hoop, vernieuwing, individualisme dat eindelijk een weg vond, een tijd van kameraadschap en solidariteit. En dat brengt me op een paar adviezen die ik niet kan laten te geven voor deze tijd. Advies 1 Denk vrij! Denken we nog vrij of zijn we ingeslapen? Zijn we niet vooringenomen en comfortabel? Zijn we niet angstig voor de buitenwereld die steeds meer op ons O afkomt? Ik zie gemopper op elkaar, op alles wat ons niet zint. Neem de tijd om na te gaan wat u voelt en wat uw authentieke zelf eigenlijk ervaart en laat uw mening leiden door wat u ziet, ervaart en niet door waar u bang voor bent! Vrijdenken is niet piekeren. Ook het rationele denken of plannen reken ik daar niet toe. Vrijdenken is denken en voelen met uw volle bewustzijn. Neem de tijd voor reflectie, luister naar uzelf en naar de ander en ervaar hoe een mening, een standpunt, een visie in u rijpt! Op die manier verdampen uw aangeleerde overtuigingen en komt u in contact met die plaats in uzelf waar u waarlijk vrij bent. Of om het te zeggen met een oude tekst, istorisch Niedorp, informatie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 18