-17- krantjes rond, hadden foto's van mij en van Domela aan de muur, openden hun huis Terugkijkend op al deze mooie mensen noem ik enkele namen.Arts, Davids, Vrolijk voor vergaderingen, Streden voor het vrouwenkiesrecht, woonden in de kolonie, waren gekant tegen de bezetting van Indië, Anderen waren zelf reizende anarchisten geworden en hielpen de beweging door het hele land, Nieuwe Niedorp was enige tijd een van de roodste gemeentes van Nederland! Smit, Hartog, Teeling, Veth, K orver, Koopman, Keulen, Vrede, Woudt, De Vr i es, Moldovan, Korf, Zwagerman, Van Vliet, Waterman, Van de Weetering, Zwart, Blanken, Koorn, M eddens, M eisner, Oosterbroek, Ter Haar, Peetoom, Stammes, Bommezij, Rossenbacker, Langedijk, Smid, Hartog, M antel, Kooi, Kruit, Koning, Band, Van Buren, Dok, Eckhard, Hennepe, Kamper, Kaspers, En zo kan ik nog wel even doorgaan, Vooral wil ik bedanken dat dit leven mij geschonken heeft mijn lieve vrouw Anna (geboren Lulofs) en onze huisgenote en mijn latere verzorgster Nell M enagé Chalee, Dat al deze mooie namen van deze mooie mensen nog een maal genoemd mochten worden door mij in deze kerk, e pastorie, het huis van de dominee in N ieuwe N iedorp isto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 17