-15- Afijn... I k had de vrijheid en ik sprak door heel ^Vestfriesland. ^Vat een nachtelijke tochten heb ik gemaakt door weer en wind. Op mijn Sparta motorfiets! Overal trokken dappere jonge geestverwanten met me mee. Zij richtten een toneelvereniging op ter verspreiding van de propaganda. Zo schreef ik zelf drie toneelstukken waar ik zelf ook in optrad. Dat was wat, de dominee op de planken! Nog zie ik de oude kolfbaan voor me. De toeloop was geweldig. Er was geen doorkomen aan. M et de geestverwanten van Nieuwe Niedorp belegden we eens een openluchtmeeting. De boomgaard naast de kerk was het vergaderterrein. Domela kwam en Frederik van Eeden. Niet minder dan 1200 mensen kwamen opdagen! Aan het hek van de kerk was een lange stok bevestigd waaraan een rode vlag wapperde. Domela straalde van vreugde toen hij dat zag. We richten het IAMV op in 1904. De kerkenraad dacht er niet aan mij tegen te werken. Slechts een paar keer werden er tegenstanders in de kerkenraad gekozen maar die liepen er vanzelf weer uit na een paar jaar! De kerkvoogden moesten met charme en intelligentie benaderd worden. Wat overigens goed gelukt is, is het afschaffen van het speciale bankje voor de kerkvoogden in de kerk. Ik hield nu eenmaal niet van bevoorrechte posities! Ik trad ook diverse keren op met toneelvereniging Cicero met het toneelstuk Offers De belangstelling voor dit toneelstuk was overweldigend. Het stuk Offers heb ik nooit laten drukken maar het origineel is in handen van mijn familie, toch Alexander? (Alexander Mokachterkleinzoon zit in de zaal En zo werd mijn woord steeds bekender en trad ik op voor de revolutie door het hele land. Die rooie dominee van Nieuwe Niedorp wilden ze wel eens zien! Ik heb veel van Domela geleerd. Deze sterke man, de onbuigzame. Die de zwaarste slagen, de diepste teleurstellingen, de gruwelijkste vernederingen moest ondergaan zonder gebroken te worden Welk een mensenliefde woonde in zijn hart! Ondertussen in Nieuwe Niedorp. Ik schafte de zondagochtenddienst af en startte met de woensdagavondcursussen en bijeenkomsten. Bijvoorbeeld een cursus voor 6 9' jongelieden over hoe verwerven we een levens- en wereldbeschouwing? De cursus duurde vijf maanden en werd enorm bezocht. Er was een cursus voor ouderen en er waren lezingen over boeken onder andere van Nietzsche en van Frederik van Eeden. Deze avonden waren een genot ook omdat ze mij dwongen na te denken. Ik gaf ook les in Esperanto. En dan moet ik het belangrijkste nog vermelden, I let anti militarisme! Laat ik het nu eens kort houden want als ik met dit onderwerp begin, stop ik niet meer. Geen man en geen cent voor het militarisme stond op ieder viaduct of brug in Nederland! VVij stonden ook voor Indië Los van Holland Antimilitarisme is een onderdeel van de klassenstrijd. Wij verklaarden ons tegen iedere georganiseerde gewapende strijd. istorisch Niedorp, informatie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 15