-14- M et uitzondering van Limburg ben ik in alle provinciën geweest. volgen van Kylstra en De Koe? Ik bezocht de kolonie in Blaricu m en later de kolonie Walden van Frederik van Eeden. Ik herinner me nog een avond daar toen ik hem sprak in zijn boshut. Zijn mystieke aanleg trok me enorm aan. Interieur van de Nederlands-hervormde kerk van Nieuwe Niedorp Al deze mensen kwamen ook in Nieuwe Niedorp. Hoe zuiver het leven van de kolonisten mij ook toescheen, het kon niet op tegen de vrijheid die ik had in de kerk. Ik werd op geen enkele wijze belemmerd in mijn optreden! Ook al was ik zondag weg en had ik een spreekbeurt in Rotterdam of Enschede. Ik had volkomen vrijheid van spreken! Uniek van dit dorp We hoorden qua kerkorganisatie bij de Ring Scharwoude waarbij ook beroemde rode dominees als De Koe, M elchers, Kylstra en Boeke hoorden. Deze Ring stelde zich vooruitstrevend op en ik werd hier zelf later de praeses van. W ij steunden samen ook weer andere rode dominees zoals de beroemde dominee Bahler. Bahler vond dat het christendom veel kon leren van het boeddhisme waar zijn kerkenraad niet blij van werd! Ook schreef hij mee aan het dienstweigeringsmanifest. Fantastische mensen allemaal! Ik moet hier ook de toen beroemde Bart de Ligt noemen! isto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 14