-12- God.is hier en nu en niet daar en dan! God is binnen in mij! Ik sprak in deze kerk uit Uw wil geschiedde en dat sloeg aan, De revolutionaire vonk sloeg over! 2 J e te bevrijden door middel van het denken, 2 het maatschappelijke leven 3 het goddelijke leven, Deze laatste vorm is de ware spiritualiteit, Ik begreep dit direct, De god die buiten ons geplaatst is, zag ik als een werktuig van de gevestigde orde (van het maatschappelijke leven dus) waarin mensen het gezag en de autoriteit van de staat en het kapitaal kregen aangeleerd! God leren kennen is jezelf leren kennen, Ik schafte daarom direct het gebed af en trouwens, ook dat hele woord god! Dat gaf alleen maar verwarring, De mensen moeten vrij leren denken, Hun ware menszijn ontdekken, daar zit- wat ik noem- de goddelijke vonk, Die leren kennen, daar open voor staan, dat is de enige weg waardoor de ogen open konden gaan, Het hiernamaals bestaat hier en nu en god leeft in ieder van ons ook hier en nu! De wil is vrij en onafhankelijk, UW WIL GESCHIEDE! Door hiervoor te kiezen betekende wel, een tijdperk van grote strijd, M aar ik ondervond ook veel medewerking, Vrijdenken en anarchisme En zo kom ik automatisch uit bij het belangrijkste wat het leven mij leerde, vrijdenken, De kerk heeft zich als het ware tussen god en de mensen geplaatst, De officiële kerk heeft in het christendom de judas rol gespeeld, Door zich aan de staat te binden, werd de kerk de hoedster van de maatschappelijke orde en viel haar belang samen met dat van de -wat wij toen noemden- de bourgeoisie! De antichrist dat is de kerk! De kerk was het instrument bij uitstek om de grote massa te beliegen en dom te houden, Dit gold in de eerste plaats voor de katholieke kerk en ook voor de gereformeerde kerken, In de Nederlands-hervormde kerken in Noord-Holland was ruimte voor deze zienswijze, Door Jezus te verabsoluteren als de zoon van god, maakte de kerk hem onschadelijk, Daarom was er maar een keuze en dat is om Jezus van zijn goddelijkheid te ontdoen, Ik zag voor mij niet een hemel hierna maar een hemel hier en nu, En deze hemel op aarde was kost voor de arbeider! Sommige mensen vonden dit uiteraard ongemakkelijk, Zo kwam een jongen naar me toe die vroeg: Dominee, kunt u niet gewoon vertellen hoe we moeten leven? Ik zei, W el Piet, als dat is wat je wilt, dan kun je maar beter Rooms worden! Vrijdenken was toen een grote internationale beweging, Vrijdenken betekende twee dingen, 1 De vrijheid om zelf te denken wat je wilt, de gedachten zijn vrij, En dan bedoelen we niet het piekeren, het planmatig denken, het rationele ergens over nadenken, Vrijdenken is gekoppeld aan wie ben ik en wat is waar, Een vrijdenker laat de conventies los en leert door zaken heen te kijken, istorisch Niedorp, informatie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 12