MOET DE JOOD WEER M HET GHETTO WORDEN TERUGGEDREVEN DIAMANTBEURS DEN 8"" OCTOBER a.s. Z&L IN DE -11- J. HOVING A. L CONSTANDSE C. J. N. SCHERMERHORN ik in 1895/1896 ANGOB op, kif* >vo4 HM iumt lom ii. «m la oak Ml Ma In »>W«> 0«* >m« gaan aar«|É raanacH Ham nnha ah d an lala a an ma| aHmanil I al||>Ml rirfhn Kal iHIIMa an IMalHga—la i Ha 'i «Kaan walal al| WKan ilfa tamV» an'ilan aai aa*- aH lil»ll»lii. KM »rtnr ahKa*an ««an [>a* la M gyiumiiaAOitiiiè nju» m |(U laiaa «atelgaaa Kkggai t«a laa a*Maa aoar kaa uNviMi a ia uum CNtacc 20 ccmr -Cjg-zrr' r^rz S'.=!K!f3CB.7^a Ik sprak eens voor een vakbond van lompenverzamelaars, Dit werden ook wel voddenjoden genoemd, De joden waren al ver voor WOII de absolute onderklasse en deden het minste werk, Ik voelde me daar zo ellendig, Ik kon geen individu van de ander onderscheiden, Ze waren zelf gekleed in dat wat ze verzamelden, lompen, Toch kwamen ze mijn revolutionaire verhaal opdrinken! Ik zag de bereidheid van deze mensen tot actie, En dat dreef mij weer Ik wil u hieronder schetsen wat er in mijn leven als dominee te Nieuwe Niedorp gebeurde en welke keuzes ik maakte, Geheelonthoudi ng Allereerst werd geheelonthouder samen met Anna, mijn vrouw, Ik had daar twee redenen voor, In de eerste plaats was dit wat wij (Domela en ik) de arbeiders voorhielden, Ee n arbeider die drinkt die denkt niet en een arbeider die denkt die drinkt niet Het denken moest vrij zijn om de revolutie aan te kunnen! In de tweede plaats was het een absolute noodzaak onder de arme arbeiders die uit louter ellende hun loonzakje in de kroeg gingen opdrinken, Dit gebeurde veel, het spook van de door alcohol ontwrichte gezinnen en dit moest stoppen, Wij als leiders van de Vrije S ocialisten, de anarchisten moesten dit voorleven We richten in 1897 de Een van de eerste kranten van de ANGOB, 'De G eheelonthouder uit 1902 kunt U zien in de Roode Eenhoorn hiernaast, De geheelonthoudersbeweging sloeg hier enorm aan, Ik heb me laten vertellen dat er zelfs na mijn overlijden het eerste non-alcoholische wegrestaurant is opgericht bij de Rijd! God bestaat niet buiten ons! Daarna kwam ik onder de invloed van twee grote schrijvers, Lev Tolstoj en Henrik Ibsen die het gedicht Brand schreef, Al tijdens mijn studie in Leiden was ieder dogma in mij gestorven, Ik was ervan overtuigd geraakt dat er geen GOD buiten ons bestaat, Dit sloot bij mij aan, Ik heb een enorme neiging tot individualisme, Het koninkrijk Gods huist in U zo luidde het boek van Tolstoj, Dit raakte mij diep, Hij beschreef drie levensvormen, 1 het dierlijke leven isto risch Ni edorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 11