-10- N.J.C. Sch 11 Li We waren zoveel jaren samen geweest. Jarenlang sprak men in kranten en strooibiljetten en dergelijke van de combinatie Schermerhorn-Nieuwe Niedorp Het zal vreemd zijn wanneer dit niet meer het geval zal zijn. Veel goede herinneringen zijn bij me gebleven, daar was ik bij het afscheid al van overtuigd. Ik wil nu stilstaan bij wat is mijn leven hier geweest? De De N H Hierbij de tekst die Dominee Fenixkerk. ermerhorn op november uitsprak in de eve, lieve Niedorpers Daar ben ik dan weer even. Zoals u misschien weet was ik weer even terug uit het hiernamaals om van mij te laten horen. Onderstaande tekst was de basis van mijn speech die ik in de Fenixkerk tussen 13.00 en 15.00 uur op zondag 11 november j.l. heb gehouden. Dit in aanwezigheid van een ouderwetse zee aan mensen! Hieronder wil ik u graag vertellen waarvoor wij streden in Nieuwe Niedorp, in Nederland en wereldwijd! Ook wil ik een glimpje meegeven van hoe mijn leven is verlopen. Tot slot, ik kan het niet laten, wil ik u nog vijf adviezen geven voor deze tijd Ier inleiding Mijn afscheid in deze kerk op 14 juli 1929 was enorm warm! Voor de laatste maal riepen de kloktonen mij naar hier. Toen ik ze vanuit mijn woning hoorde galmen door de warme zomerlucht, toen leken het doodsklokken, die mij opriepen een stuk van mijn leven deze middag te beëindigen. Het vertrek naar elders is voor mij altijd een weinig sterven. Ik moet iets voorgoed loslaten, een stuk van mijn leven zou gaan verdwijnen. Het is nu bij de beantwoording van deze vraag of ik me in een bioscoop bevind waarin als een film mijn leven aan me voorbijtrekt. Ik wil deze film zo onpartijdig mogelijk bekijken. Ik wil deze rolprent zien alsof het leven van een ander erin aan mijn oog voorbij rolt en ik als toeschouwer hiertegenover zit. Wanneer men mij in mijn eerste gemeente in Beets zou vertellen dat er voor mij een leven van zware strijd en grote moeilijkheden zou aankomen, dan had ik dat niet kunnen geloven. De idylle van deze eerste gemeente is verbroken geworden. Wat ik u zojuist vertelde was letterlijk uit mijn afscheidsrede in juli 1929 genomen! Ik wilde dit graag nog een keer zo laten klinken op deze plek. Hoewel ik wel een kanttekening wil plaatsen: waar is die mooie oude kerk gebleven? Hoewel ik moet zeggen dat deze kerk mij ook aanspreekt. Minder christelijk, minder dogmatisch ogend, opener, lichter! strijd moest dus beginnen. sociale kwestie ederland tenhemelschreiend oe moest ik me hiertoe verhouden? isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 10