Kolonisten op Walden gaven Arie de bijnaam 'Malle Arie'. Frederik van Eeden uitbeelden als 'de halve gare profeet', zo noteerde Van Eeden op 28 februari 1915 in Met zijn voorspellende gave haalde Arie in 1907 voor het eerst de publiciteit. 'Dat voorval', schreef De Gooi- en Eemlander. 'Een zeker persoon, Malle Arie bijgenaamd, velen den spot met hem dreven.' In 1917 meldde De G ooi- en Eemlander een brand in de woning van 'Malle Arie' en J. van den Brink. 'Ze leefden daar rustig het vrijgezellen -bestaan en kookten hun eigen potje.' De brand ontstond toen Van den Brink op hout zijn maaltje gereed wilde 1 gingen in de vlammen verloren.' De A mersfoortsche Courant beschreef Arie in 1920 als een grootheid. 'Is het niet groot om Nederland buiten den oorlog te houden? Hij zégt 't zélf en schreef hartroerende brieven aan H.M. de Koningin! Slechts eenmaal kreeg hij antwoord, och arm! En..dat was niet boos, hij is nóóit boos, daar staat hij bóven. Arie is helderziend en 'machtig'! of ontevreden, altijd hulpvaardig en vrindelijk.' artikel, ene R., was Arie hierdoor niet verbitterd geraakt en heeft deze kolonietijd behalve een diepe indruk ook een prettige herinnering bij hem nagelaten. gebruikte zijn personage later in een toneelstuk over de oorlogstijd. H ij wilde A rie zijn dagboek. Arie leidde een zwervend bestaan en had geen vast inkomen. Hij woonde in Blaricum, Bussum, Den Haag, Naarden en Amsterdam. In de gemeentelijke administratie van Amsterdam stond hij ingeschreven als arbeider en als koopman. Voorspelling men ook hier ter plaatse bijgeloovige menschen aantreft, bewijst wel het volgende geniet hier in Bussum onder de arbeidersbevolking eenige vermaardheid als ziener. Hij zelf beweert in het bezit te zijn van een vooruitzienden geest en er zijn er, die zich door hem de toekomst doen voorspellen en van de wijs laten brengen. De vorige week toch had Malle Arie voorzegd, dat uiterlijk Woensdagmorgen in de fabriek der firma Bensdorp een ongeluk zou plaatsgrijpen, dat aan eenige menschen het leven zou kosten. En Woensdagmorgen heel in de vroegte, vervoegde zich een vrouw bij den heer Bensdorp, met het beleefde verzoek haar man dien morgen te laten thuis blijven, met het oog op de voorspelde ramp. Hoe de heer B. deze vrouw er ook op wees, dat ze onzinnig handelde, het mocht niet baten, haar man bleef thuis. Een ongeluk gebeurde natuurlijk niet en des middags kwam de onnoozele hals weer in de fabriek terug, waar maken. De woning was verzekerd, de inboedels echter niet. 'Hier en daar had Rezelman sommetjes geld verborgen in hoekjes en gaatjes. Het grootste gedeelte hiervan werd gered, doch een bankbiljet van 10, een zilverbon van 2,50 en een van Grootheid was een mop van schilders! Snoodaardig van zulke lui, vindt u ni et? Nou dan, Arie Ziet hem zingend in den nacht van Blaricum naar Bussum stappen, achter een zwaren vracht hout of met een moker en een bijl gewapend. Nooit klaagt hij, nooit is hij moe I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 9