ARIE REZELMAN, Aries tijd van drie weken om was. 'De Koe zal hem zeggen, dat hij voorlopig met één week opzeggen kan blijven tegen kost en één gulden per week. De K oe was administrateur op W alden. Hij kende Arie, doordat ze samen in de christen-anarchistische kolonie van Blaricum hadden gezeten. De Koe was dominee. Hij had zijn bestaan als predikant opgegeven, nadat hij in zijn standplaats Den Helder in conflict was gekomen met de marine. per adres den Heer PEA AN JE, Cbristiaan de Wethstraat, 37, Den Haag, beveelt zich aan voor het aan huis bezorgen te 's Gravenhage van TAFEL-en SPORT- BESCHUIT, CHOCOLADE in verschil lende soorten. Prima Kwaliteit! 2jVan Walden's Fabrikaat. Walden ziek werd: tuberculose. 'Hij genas zich zelve door zijn soberheid en rederik van Eeden Vanaf mei 1901 maakte hij deel uit van de Internationale Broederschap van Van Rees in Blaricu m, een woongemeenschap op christelijke en communistische grondslag. Zoals een aantal anderen maakte hij in het jaar daarop de overstap naar W alden in Bussum, de kolonie van Frederik van Eeden, waar religie een minder grote rol speelde. Van Eeden, schrijver, arts en psychiater, was echter niet gesteld op de komst van Arie. Het notulenboek van Walden vermeldt op 29 oktober 1902'Rezelman is hier komen aanlopen. Van Eeden zal hem zeggen met het oog op zijn gezondheidstoestand vrijdag maar weer te v ertrekken.' R ond diezelfde tijd presenteerde Jan Koorn, een dorpsgenoot van Arie, zich op Walden. Hij was wel welkom op Wald en. Later voegde die zich bij de kolonisten in Nieuwe Niedorp. Blijkbaar had een tweede poging van Arie Rezelman om binnen te dringen in de Wa l dengemeenschap wel succes. In de notulen van 5 februari 1903 staat te lezen dat Na zijn vertrek uit Wa lden vond Arie onderdak bij de landbouwkolonie De S olidairen van Hendrik Kaspers in M idlaren (Drenthe). Toch moet er een band met W alden zijn gebleven. In 1905 verschenen er advertenties in De Arbeid, het weekblad van het Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland, waarin Arie zich aanbeval voor het bezorgen in Den H aag van beschuit, afkomstig uit de bakkerij van ^Walden. Advertentie uit weekblad De Arbeid Courant blijkt dat A rie op Uit het eerder geciteerde artikel in de Ar wilskracht en verliet W alden gelijk de meesten die er kwamen, omdat hij gezien had hoe je de M aatschappij niet moest trachten te verbeteren.' Volgens de schrijver van dat I I i sto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 8