bevrijd, kon de zuurstoftoevoer op gang komen en... liet het kind zich horen. De Aan kinderen die met 'de helm op' werden geboren, kende men in het verleden zich de bijnaam 'Malle Arie' en nog later die van 'de Profeet'. De vader van Arie was 'landman'. Het gezin woonde aan het Terdiek in Nieuwe kranten en tijdschriften. Want Arie groeide uit tot een zonderlinge beroemdheid in 't De Amersfoortsche Courant van 17 augustus 1920 beschrijft zijn vader als 'een tirannieke oude boer' en zijn moeder als 'een lieve vrouw'. Toen Arie dertien jaar was, bleef hij met die vader en 'een krankzinnige zuster' over. Die zus, Elizabeth, was acht sprake. Zijn voorhoofd, neus, mond en kin werden omschreven als 'normaal'. Deze I let zonderlinge leven van Ariën Rezel man door W out Smit Driemaal achtereen baarde Jannetje Kos, de vrouw van Cornells Rezel man, een levenloos dochtertje. Hoe zou de volgende bevalling aflopen? Het moeten momenten van grote spanning en intense opluchting zijn geweest toen de baby op 26 juni 1874 ter wereld kwam. Het kind leefde, maar doordat tijdens de bevalling de vliezen niet braken, dreigde het in de vruchtzak te stikken. Pas nadat het hoofdje uit de vliezen was boreling bleek een jongetje te zijn. Eindelijk een erfgenaam. Hij werd naar zijn opa, Ariën Kos, vernoemd. paranormale begaafdheden toe. Arie, zoals Ariën kortweg werd genoemd, liet blijken die ook te bezitten. Door zijn gedrag, wijze van leven en voorspellingen verwierf hij Niedorp. Hier groeide Arie op met de vanzelfsprekendheid dat hij later ook boer zou worden. Hij bewandelde echter een andere weg, zoals blijkt uit de reconstructie van zijn leven, die we hebben kunnen maken aan de hand van publicaties in boeken, Gooi. jaar ouder dan Arie. Op zijn negentiende werd Arie samen met zijn neef Dirk Rezelman, ook afkomstig uit Nieuwe Niedorp, als loteling opgeroepen voor de militaire keuring. In het militieregister staat vermeld dat Arie 1.73 meter lang was. Hij had een ovaal gezicht, blauwe ogen, bruin haar en bruine wenkbrauwen. Van bijzondere kenmerken was geen informatie lijkt onbelangrijk, maar contrasteert met de beschrijvingen die later over hem werden gegeven. Omdat Arie enig zoon was, verleende de militieraad hem vrijstelling van de dienst. Datzelfde gold voor Dirk. Die werd timmerman en emigreerde naar Zuid -Afri ka. De vader van Arie overleed in 1898. A rie was toen 24 jaar. Hij verkocht de boerderij, onduidelijk is waarom, en vertrok naar 't Gooi. Daar probeerden professor J. van Rees en Frederik van Eeden hun gedachten over een ideale maatschappij in praktijk te brengen door het stichten van kolonies. Om de woongemeenschappen zelfvoorzienend te maken, hadden ze veldwerkers nodig. Arie bood hun zijn diensten aan. I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 7