De spoedig ter plaatse zijnde brandweer hield met een straal het naastgelegen huis van den heer Romar natterwijl twee stralen de boerderij van den heer Nic. Sta mmes moesten beveiligen. Men kon evenwel niet verhinderen dat ook deze in minder dan geen tijd in lichter laaie stond. 25 stuks hoornvee konden tijdig geborgen worden. Nu ontstond er ook gevaar voor het tehuis van ouden van dagen bij de gemeenteboerderij en verder voor de met riet bedekte boerderij van den heer Jn. Sta mmes. Met het oog op het gevaar werd besloten de brandweer van Barsingerhorn te hulp te roepen. Deze verscheen zeer spoedig met een motorspuitwaarna men de brand in korten tijd meester was. Het huis van den heer Romar kon behouden blijven maar dit perceel kreeg, evenals het tehuis voor ouden van dagen, zeer veel waterschade. De oorzaak van de brand is onbekend. Het huis en de inboedel van den heer Jes waren verzekerd, de schuren met landbouwmateriaal echter niet. De heer Sta mmes was eveneens In de jaren 1934 en 1935 werden de boerderijen herbouwd en de woning van Ro hersteld. Op deze luchtfoto uit 1951 zien we van links naar rechts half zichtbaar de woning/werkp laats van G. de V r ies, d e na de brand in 1935 gebouwde boerderij van J. J es, de woning van Romar en de na de brand in 1934 gebouwde boerderij van N. S tammes. (Collectie P. de Graaf) Ter meerdere informatie. De nieuwe voorzitter van Historisch Niedorp heeft nog een aantal jaren de woning van Romar bewoond. ieuwe Niedorp, voorjaar 2018 I I i sto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 6