-46- We zien nog eens zijn scherp getekend profiel en zijn vurig oog. Uw licht plaatste ge niet onder een korenmaat maar hoog liet ge het schijnen Opdat wij onze geest ermee zouden verrijken. Ik merk dat ik nog pagina's en pagina's vol kan schrijven maar dat gaat dit tijdschrift Er verschenen over hem naar aanleiding van zijn overlijden allerlei artikelen in de landelijke pers. Zo vond ik bijgaande tekst terug in het blad van de anarcho- syndicalistische persdienst. Een verhaal van zijn strijdmakker Albert de Jongh. Die schreef onder andere dit: Zijn geestverwanten waren in groten getale opgekomen om te getuigen van hun liefde eerbied en bewondering voor hun onvergetelijke kameraadvoor de grote Mens die hij was een van de meest zuiveremeest gave persoonlijkheden die de 19° eeuw heeft voortgebrachtVa n hem straalde een aanstekelijke sfeer uit van goedheid opgewektheidblijheidAlles aan hem was echt en ongekunsteldopen spontaan en directHu was een geboren gentleman maar al het vormelijke om het vormelijke was vreemd aan zijn hele wezenVa n deftigheid en officieel doen was hij van nature afkerig In gezelschap van Schermerhorn voelde ieder zich een andereen gelukkiger mens Het lelijkehet onechtehet kleinzielige zonk wegWat bleef was zuiver menselijkhet gavehet goede. Ik vond in een krant die schreef over de uitvaart ook nog het volgende dat ik graag wil noemen. Nadat een zoon van de overledene iedereen had bedankt voor zijn aanwezigheid zakte de kist weg in de aarde en verhieven zich de talloze vergrijsde strijdsters en strijders onder de tonen van de Internationale. Zeer zeer velen konden hun ontroering niet bedwingen nu men afscheid had moeten nemen van de man die zoveel in hun leven heeft betekend en wiens idealen ze tot de hunne hadden gemaakt. Ook wil ik een tekst van Piet Zwagerman vermelden die hij in de Schager Courant schreef in 1936 bij de 70e verjaardag van NJC. Door uw vertrek dominee zijn wij armer geworden op Nieuwe Niedorparmer aan geestelijke voorlichting en het is of ons dorp niet meer is wat het eens was. een brandpunt van nieuwe ideeën en schone idealen. Mattheu s 5.15, 'de B ergrede'. W aar Schermerhorn graag uit putte. Wat heeft deze man veel moois gecreëerd! Een vooruitblik naar 11 N ovember 2018 te buiten. Ik hoop een kijkje gegeven te hebben in wat dominee N.J.C. S chermerhorn was voor anderen. Ik wil u graag wijzen op een mooie bijeenkomst op 11 november a.s. Dan is het exact 100 jaar geleden dat de vrede in WO I werd getekend om 11 uur 's ochtends in een treincoupé in Compiègne in Frankrijk. Niko Stammes 0653490437 njcschermerhorn kpnmail.nl of nspc@ planet.nl https://www.facebook.com /NJCS chermerhorn/ isto risch N iedorp, informatie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 46