-45- allemaal al dood zijn werkt niet. "Nee dat vertel ik u niet. W i st iemand dat hij op een Sparta motorfiets reed? Kennelijk was het een liefhebber want vorige week sprak ik zijn achterkleinkinderen die een mooie doos met spullen hadden waaronder ANWB bladen en motortijdschriften! Schermerhorn was daarnaast Ze gaat verder: "Iedereen was dol op als het ware!" E sther vertelt me een 1943. "Mijn opa was typisch iemand die doodgeschoten!" E sther vertelt hoe bezielend hij was. "Hij voedde zijn want dat is vertrouwelijk, Ik ben nieuwsgierig en vraag door, Mijn argument dat ze Ik merk al snel dat ik niet tegenover zo maar iemand zit. Ik zit tegenover een echte Schermerhorn! Ze vertelde me dat NJC zeer gesteld was op mensen, Hij had natuurlijk door zijn politieke werk af en toe gedoe met de kerkeraad of kerkvoogden maar met kwinkslagen en schouderklopjes loste hij dat altijd soepel op, ook een man met hobby's. Zo kweekte hij dahlia's. Een type noemde hij naar zijn kleindochter Esther, hem, hij verjongde zijn kennissenkring I ontboezeming: "In zijn studententijd was I" hij een keer dronken! Ze vertelt me ook over de Silbertanne moorden', De Duitsers schoten lukraak in het land belangrijke Nederlanders dood in daarvoor in aanmerking kwam, De huishoudster Nell M enagé Challa zei echter dat hij niet thuis was, Toen is een andere revolutionair (Mees) 7 gemeenschap op," Ze heeft veel met hem gepraat en gediscussieerd, Het is duidelijk hoe dol ze op opa was, Ik sprak twee achterkleinkinderen vorige week (april 2018) die nog veel meer H o utsn ij wer k uit 1915 van F. Rosenbacker spullen bleken te hebben. Ze openden een doos met spullen waar we lang in gegrasduind hebben, De achterkleinzoon lijkt op de Schermerhorn van 40 jaar oud. Ik heb het idee dat ik een opgraving doe! Op hun beurt luisteren zij weer ademloos naar al mijn bevindingen en zij doen oo k een opgraving door mijn verhaal. Ze beloven te komen met de hele familie op de bijeenkomst over Schermerhorn in Nieuwe Niedorp op 11 november aanstaande. Tot slot bij zijn overlijden Ik hoop dat u in dit artikel een glimp hebt opgevangen van zijn persoonlijkheid. Toen hij op 23 maart 1956 overleed, waren er zo'n 1000 mensen op zijn begrafenis op 28 maart in Driehuis Westerveld. Er was een busje met aanhangers uit Nieuwe Niedorp en veel mensen uit heel het land. I I isto risch Niedorp, info rmatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 45