-43- de JGOB door de familie Ter Haar, door Lodder, Grootes, De V ries. volgden programma's of maakten die zelf. Hun spreuk was: Onderzoek alle dingen en Schermerhorn deed dat ook. Schermerhorn heeft samen met Domela Nieuwenhuis de Internationale Anti- Mi l itaristische Vereniging opgericht. Op heel veel viaducten en bruggen stond de kreet Geen M an Geen Cent voor het Mi litarisme Dit was een erg belangrijke groepering met veel invloed in de jaren 20. Z ij voorzagen WO II al lang. Terug naar het gesprek met Fritjof, M erie en tante Zus. Ze praten over de doorstart van Grappig: er popt een herinnering op. M evrouw Grootes-Lodder was lid van de Plattelandsvrouwen in de jaren 70. We brachten de blaadjes (de convocaten) daarvoor rond. Er was een bijzondere jeugdbeweging gaande in de jaren 30-50 geheel in de geest van Schermerhorn. Zij deden alles zelf, organiseerden avonden, vakanties, spreekbeurten, discussie-avonden, lezingen, volksdansen, zingen, weekenden weg (het zogenaamde inkwartieren Het principe van die tijd was de natuur is onze arts Deze jongeren behoud het goede. Hun blad heette nog heel revolutionair Jonge Strijd Het vrijdenken, het antimilitarisme, de geheelonthouding, de maatschappelijk strijd zit bij hen nog diep. Fritjof weigerde dienst. Allen aan tafel vertellen over het recht zelfstandig te zijn De rest is Logen (de wet). Met emoties in de stemmen vertellen ze over strijdmakkers van hun ouders. We zingen samen het vrijdenkerslied! Gesprekken met Maarten IMooij, Gerry Biesheuve|-| leider, Cees en Jans van der Bijl en tante Riet Aalbregtse In de gesprekken met deze mensen komen ook weer opzienbarende feiten en belevingen naar voren. Zo zat de moeder van tante Riet bij Schermerhorn op catechisatie. De catechisatie was een vormende bezigheid toen. Ze laat een kaartje zien dat haar moeder had gekregen van de dominee bij haar geboorte. Ik hoorde bijvoorbeeld van een link met de doopsgezinde kerk die net als Schermerhorn antimilitaristisch waren. Er moet opgemerkt worden dat de r.-k.-kerk juist voor het leger, de staat en het vaderland was en dus voor de dienstplicht. Schermerhorn gruwde daarvan. Hoe kon je voor oorlog zijn als je Jezus omarmde? In de doopsgezinde kerk was er een predikante met de mooie naam Francken Lieferink. De kerk zat daar plots vol omdat zij ook nog eens een heel mooie vrouw was. Voor dit artikel vernam ik dat zij dienstweigeringscursussen gaf. Ze deed dat ook in zogenaamde T exelkampen waar ze het vraag-en antwoordspel met de commissie voorbereidde. Ook die werden goed bezocht. Opvallend detail wat betreft Texel Dit was het eiland waar de doopsgezinden heen vluchten toen ze werden vervolgd in de 16e eeuw. Ik hoorde dat allerlei dorpelingen die ik goed gekend heb dienst weigerden. Fer Keulen de groenteboer en vriend van mijn vader, Jan Floor, koloniebewoners Jan Bommezij en Jan Vrolijk, Kees de Vries. Ik noem Henk Blanken, Jaap Arts, Rens Doorn, Piet Kossen, Ben Biesheuvel, Klaas Koopman, Jan de Vet, Jaap de Vries, istorisch Niedorp, informatie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 43