Omdat we in de loop der jaren flink wat historische boeken, tijdschriften, foto's en 'Hierboven geven wij een foto van den fellen boerderij "brand, welke Zondagavond laat te Nieuwe Niedorp heeft gewoed.' (Schager Courant) andere zaken hebben verzameld en deze bij diverse (oud-)bestuursleden zijn opgeborgen, hebben we in de laatste bestuursvergadering afgesproken om te zoeken naar een centrale, goed bereikbare, veilige plaats met een mogelijkheid voor donateurs en andere belangstellenden een en ander in te zien en te raadplegen. W ij zijn er nog niet uit, na enige mogelijkheden te hebben bekeken. Heeft u een idee? Bel dan even en we gaan samen kijken. Natuurlijk wens ik u veel leesplezier en vergaren nieuwe kennis bij het lezen van de navolgende artikelen in al weer ons 70ste informatieblad van mei 2018. De voorzitter van I listorisch Niedorp, I lans Sta mmes Een boerderijbrand te Nieuwe Niedorp door Jaap van B eek I I isto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 4