D 2 -35- N.J.C. Sch wat!". riep "Hier is ie!" N.J.C. S chermerhorn was, zoals u wellicht weet, dominee in Nieuwe Niedorp van 1894 tot 1929. De man die een onuitwisbare indruk heeft nagelaten in het leven van heel veel mensen. begin van de Rijderstraat naar 't Veld ('De K olonie'), dat Vrijdenkerslied dat we op de lagere schoo l zongen, dat nog regelmatig horen van de naam Schermerhorn ("toen zat de kerk plots vol."). St ominee ermerhorn, deel door Niko Sta mmes euwe Niedorp. Op ieder viaduct een man geen cent voor het In de trein Het zal ergens rond 1920 geweest zijn. Nicolaas Schermerhorn was beroemd en berucht in Nederland als de rode dominee van Nieuwe Niedorp. O stond de spreuk G militarisme Hij had twee gevangenisstraffen uitgezeten. Samen met Domela Nieuwenhuis was hij een belangrijke revolutionaire factor in Nederland. Dominee in Nieuwe Niedorp en profeet in Nederland. Hij was, zoals dat nu heet, the talk of the town Hij reisde eens per trein en hij hoorde verderop in de coupé een man praten over 'Die S chermerhorn De man was woest en zei tegen zijn gehoor dat instemmend reageerde: "Als ik die vent tegenkwam dan zou ik hem Schermerhorn sprong overeind, spreidde zijn armen en Portret van Schermerhorn naar een schilderij van J. K oning Inleiding Ik heb in mijn leven ruim een jaar samen met hem levend op deze planeet doorgebracht en ik heb gemerkt dat hij ook op mijn generatie nog invloed had. Al langer wilde ik uitzoeken wie hij was en wat hij echt betekend heeft. Waarom? Nou... D at dienstweigeren, dat vrije wat heerste op het dorp van mijn jeugd, dat niet vieren van Koninginnedag, dat anti-alcoholgedoe, dat bordje op dat huisje aan het Soms in het leven klopt iets zo hardnekkig op de deur dat je wel moet. En zo verging het ook mij. Zijn achterkleindochter was een cursiste bij mij, de moeder van een vriend bleek geboren te zijn in de kolonie, plots sprak ik allerlei mensen en de naam Schermerhorn werd vaker genoemd. Ik ging in maart 2017 aan de slag. In mijn vorige artikel in Historisch Niedorp vertelde ik dat ik toen eindelijk zijn kleinzoon belde. Toen bleek dat hij het etmaal ervoor net een hersenbloeding had gehad. Kortom, het appel lag daar: aan de slag Sta mmes! isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 35