-33- De De tw eede demonstratiedag Op de tweede dag was de bovenkant van het veld vrij sterk bevroren en was het droog weer met zon. Direct nadat de Fordson vanaf station Schagen in de Groetpolder was aangekomen, werd de machine op het gestoppelde veld aan het werk gezet met de eenscharige ploeg en bleek daarmee een voldoende diepe voor te kunnen ploegen. Maar de resultaten van de Fordson konden niet goed met die van de andere machines vergeleken worden, omdat de omstandigheden niet gelijk waren. De ploegw eerstand was woensdag bijvoorbeeld groter, de tweescharige ploeg kon slechts met moeite door het klaverland getrokken worden, als de ploeg op een diepte van 18 cm was afgesteld. Ook hier waren de omstandigheden zeer verschillend van die van de vorige dag, doordat de bodem niet glibberig meer was, maar bevroren, terwijl anderzijds de weerstand tegen de ploeg belangrijk groter was. Uit de resultaten van de krachtmeters bleek dat alle trekkers op de bevroren grond belangrijk meer kracht konden uitoefenen. Als de trekkers tot aan hun maximale prestatie werden gedwongen, bleek op de eerste dag de trekkracht voor alle machines ongeveer 800 kg en op de tweede dag ongeveer 1000 kg. D at de trekkracht op de eerste dag bijna 200 kg lager lag, moet worden geweten aan het feit dat de wielen toen bij een zekere tegenstand op de losse grond begonnen te glijden en te malen, terwijl op de tweede dag de bevroren grond meer weerstand bood. Alleen de Austin kon de eerste dag een nog grotere kracht uitoefenen dan alle andere trekkers, omdat deze met twee wielen in de voor liep en daardoor veel grotere weerstand ondervond. Dat de trekkracht van de machines op de tweede dag belangrijk groter was dan op de eerste dag, was zonder twijfel te wijten aan de bevroren korst en wellicht aan het vasttreden door de toeschouwers van de vorige dag en van het over de niet geploegde velden heen en weer rijden van sommige trekkers. beproeving heeft de De Ru mely tracto r commissie op de tweede dag vooral geleerd dat voor het ploegen van twee voren van 25 cm diep een vermogen van 30 a 35 pk zeker geen overbodige luxe is. M otoren met een laag toerental zijn uit oogpunt van slijtage te verkiezen boven die met een hoog toerental. Daar staat tegenover dat laagtoerentalmotoren veel zwaarder zijn en op een zwaar onderstel staan, waardoor zo n machine veel duurder wordt. Het was de commissie ook duidelijk geworden dat viercilinder motoren te verkiezen waren boven tweecilinders. De trekkers met tweecilinders stonden voortdurend op de grond te beven en te trillen en deelden de beweging zo sterk aan de grond mee, dat het op enige afstand nog goed was waar te nemen. Uit oogpunt van kosten verdient de petroleummotor de voorkeur boven isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 33