-31- gewicht van 3000 kg was de Rumely veruit het zwaarste monster op de klei van de familie Waiboer. De tweecilinderpetroleummotor kon 560 toeren draaien en had een topsnelheid van 6 km/uur. Voor dorsen was 20 pk en voor trekken 12 pk beschikbaar. Voorwielen hadden een hoogte van 86,4 cm, achterwielen 130 cm, de achtervelgen waren maar liefst 30,5 cm breed en voorzien van schuine kammen. Voor deze Rumely moest 6750 betaald worden. 6) een Fordson van de firma C. van W erkhoven uit Lisse was de lichtste machine met 1100 kg. D eze had een viercilinderpetroleummotor die 1000 toeren maakte en kon drie snelheden bereiken. Voor dorsen was 20 pk beschikbaar en voor trekken 15 pk. M et 3250 was de Fordson de laagste in prijs. Bovenstaande gegevens hadden de inzenders zelf opgegeven. De eerste demonstratiedag Het weer werkte niet mee op de eerste demonstratiedag. Dinsdag 9 december stond de eerste trekkerbeproeving op het programma. Alleen de commissieleden, enige genodigden en een honderdtal bezoekers mochten de demonstratie bekijken. Maar het weer was ongunstig voor een goed resultaat. In het bouwland konden de bezoekers zich amper staande houden omdat de Groetpolderklei slap en kleverig was. De tractoren brachten er dan ook niet zo heel van terecht. Het was maar een enkele tractor die vrij goed werk leverde. In de nacht van dinsdag op woensdag had het pittig gevroren en de tweede demonstratie had onder heel wat gunstiger omstandigheden plaats. De grond was veel steviger en de verschillende tractoren bewogen zich vrij gemakkelijk over het veld. Het aantal paardenkrachten dat zo n machine levert bij het trekken, hangt in sterke mate af van de geaardheid en de toestand van de bodem waarop de trekker zich moet voortbewegen en werd door de beoordelingscommissie niet gecontroleerd, daar de omstandigheden en de beschikbare tijd en hulponderdelen dit niet toelieten. A lle zes machines werden in de gelegenheid gesteld met een gewone eenscharige Eckerploeg te werken op het gestoppelde veld en met een tweescharige trekkerploeg op de klaverakkers en op het gestoppelde veld. Op dinsdag 9 december 1919 was het veld nog nat door de voorafgaande regendagen. Op de dag zelf was het droog weer met zonneschijn. Op het gestoppelde veld was de weerstand die de grond aan de wielen of de rupsband bood niet groot genoeg om de trekkers in staat te stellen met de tweescharige ploeg voren van 18 cm diepte te ploegen. De wielen begonnen te glijden en de kammen waren dus niet bij machte op deze grond het glijden tegen te houden. De Austin, die als regel met twee wielen in de voor liep, bleek hiervan minder last te I I isto risch Niedorp, info rmatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 31