-30- De zes verschillende trekkers Aan de demonstratie werd met een zestal verschillende trekkers deelgenomen, 1) een Cleveland tractor, importeur was de Amsterdamse Rijtuigmaatschappij, Had een gewicht van 1500 kg, een 16 cm brede rupsband (caterpillar), vierci linder- benzinemotor, maakte 1200 toeren en de prijs was 6,500 met een trekkerploeg er bij 6,800, De snelheid was 5,5 km/uur, voor dorsen was 20 pk beschikbaar, voor trekken 12 pk, 2) een International Junior van importeur Scholten en Pijper uit Hoorn, Het gewicht was 2000 kg en hij had een viercilinderpetroleummotor die 900 toeren kon maken, De Junior had een snelheid van 7,5 km/uur, Voor dorsen was 16 pk beschikbaar, voor trekken 8 pk, de prijs was 5,500, 3) een International Titan werd gedemonstreerd door importeur nv iglama uit Schagen en Alkmaar, Het gewicht was 2800 kg, hij had een tweecilinderpetroleummotor en kon 500 toeren draaien, Voor dorsen was 20 pk beschikbaar, voor trekken 10 pk, Hoogte van de voorwielen was 90 cm, achterwielen 135 cm, De achtervelgen hadden een breedte van 25 cm en waren voorzien van schuine kammen, De T i tan moest 5,200 kosten, De T itan was een Amerikaans fabrikaat van de bekende I,H,C,- fabriek (International Harvester Company Chicago USA), De I,H,C, had toen al twintig fabrieken over de hele wereld verspreid, Van de I, H,C,- fabrieken zijn ook bekend de kleine tractoren, de International Junior, die een capaciteit van 8 16 pk hadden, M en verwacht bij de firma W iglama dan ook stellig dat de Titan bij de te houden proef" nemingen van groot nut zal blijken te zijn en in de praktijk vele economische voordelen zal kunnen opleveren, De Titan-tractor zal a,s vrijdag 5 december op het Waagplein een reclamerit maken, gespannen voor een grote driemesploeg van hetzelfde I,H,C ,-fabrikaat, Zaterdag zes december zal de Titan, die een maximumsnelheid van 5 km per uur kan bereiken op eigen kracht naar de Groetpolder te W inkel worden gereden, 4) een Austin, die was ingebracht door P,M, Soudijn uit O egstgeest, De trekker had een gewicht van 1320 kg, De Austin had een viercilinderpetroleummotor en de topsnelheid lag tussen de 4 en 7 km/uur, Achteruit kwam hij niet boven de 3 km/uur, Voor dorsen was 25 pk beschikbaar, trekken 15 pk, H oogte van de voorwielen was 106,7 cm, achtervelgen hadden een breedte van 25 cm en waren voorzien van dakvormige uitsteeksels, De prijs kwam op 3500, 5) een Rumely tractor van importeur Van Berkels Patent uit Rotterdam, Met zijn I I isto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 30