Be lestuursmededelingen, voorwoord van de nieuwe voorzitter Beste donateurs en alle anderen die Historisch Niedorp een warm hart toedragen. Mijn naam is Hans Stammes. Ik zal samen met de andere bestuursleden proberen het beste uit de stichting te halen en dit zo breed mogelijk uit te dragen vanuit het heden voor het verleden. Eenieder die hierover ook een goed idee heeft om dit uit te dragen is natuurlijk van harte welkom om ons aan te schieten, te schrijven of te mailen. Samen maakt sterk! Omdat het bestuur in ledental is afgenomen hebben we Perry Boogaart, Morrebokker, bereid gevonden om meer jeugdig bloed aan het bestuur toe te voegen. Van harte welkom Perry. In het verdere wel en wee van het bestuur is het jammer dat oud lid en schrijver M aarten Mooij zeer ernstig ziek is geworden en heeft aangegeven dat schrijven niet meer lukt. We zullen zijn historische inzendingen missen. Maarten bedankt voor je inzet. Jan Keuken was ook ernstig ziek. Het doet ons deugd te kunnen melden dat Jan na zijn ziekenhuisoperatie en M agnushofbezoek weer verder thuis kan herstellen bij zijn Anske op de Zwagermanstraat. Genoeg over het bestuur, samen met Niko Stammes, neef en onze dominee- Schermerhornkenner, hebben we gemeend om met dit event op zondag 11 november a.s. samen te gaan werken. We bevelen dit bijzondere eenmalige event van harte aan voor u als donateur. Verder in ons informatieblad staat precies aangegeven wat u kunt verwachten. En let op, vol is vol en zo groot is onze Fenixkerk nu ook weer niet! Niko verwacht belangstellenden en gasten uit het gehele land, vanwege de verborgen bekendheid van Schermerhorn. Voor ons een ideale gelegenheid om ons ledental weer eens proberen aan te vullen met vers en jeugdig bloed. We hopen u te ontmoeten op 11-11-2018. Verder hebben we met de gemeente Hollands Kroon op plezierige en voortvarende manier kunnen regelen dat de destijds, tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling Schagerkogge mondeling gedane afspraken tussen onze oud-voorzitter Aat W it en oud-burgemeester Lenie Jansen-van de Gevel, zijn omgezet naar officiële pachtcontracten voor twee historisch belangrijke percelen. Zowel het perceel aan de Wateringskant, bij de oude wiel met het hoger liggende waterpeil in stand gehouden door het Bosmanmolentje naast de nieuwe boerderij van de familie Fijnheer, als het perceel aan de Weereweg waar met de laatste nog aanwezige rails van de oude stoomtramlijn naast het land van de familie Reijne blijft hiermee behouden en verpacht aan onze stichting. Tevens is geregeld dat het aansluitende herkenbare spoorlijngrondlichaam, zonder rail, blijft behouden voor het landschap door de gemeente. Wel hebben we toegezegd dat er door ons aan de Wateringskant in de berm een picknickplaats wordt gerealiseerd voor passerende lopers, fietsers en anderen om in elk jaargetijde ter plaatse te kunnen genieten van ons prachtige open landschap. Hiervoor moeten we de vergunningen nog regelen. Dat moet toch wel lukken denk ik. I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 3