lil N.V. T.h. J. WIGLAMA, -28- 1914 in Nederland al verschillende ia dea Groetpolder. Deze voordoelen drinjen toch tot C doort ALKMAAR SCHAGEN. A Beproeving van trekkers in de Groetpolder op dinsdag 9 en woensdag 10 december 1919 door Jan Smit Bijna een eeuw geleden werd er in de Groetpolder voor het eerst een demonstratie met tractoren gehouden. De 'V ereniging tot Ontwikkeling van de Landbouw in Hollands Noorderkwartier organiseerde dit evenement onder de noemer van ene beproeving van motorwagens voor het trekken van landbouwwerktuigen en voertuigen De bouw van deze motortrekkers (tractoren) was reeds lang voor de eerste wereldoorlog begonnen. Er waren voor proeven met deze trekkers genomen. Tijdens de Eerste ^Verel doorlog zijn deze trekkers in het buitenland al in grote verscheidenheid geproduceerd. Met name voor het vervoer van oorlogsmateriaal, maar ook ter besparing van menselijke arbeid en paardenkracht in de landbouw. De V ereniging tot Ontwikkeling van de Landbouw in Hollands Noorderkwartier was overtuigd van het belang voor de ontwikkeling van de landbouw dat men zo snel mogelijk de beschikking kreeg over doelmatige werktuigen. TEACH DE TITAN haalt hier haar betrouwbaarheid getoond to tavern* la tall naë welke Toerdaalaa hij bezit bovan andara trietora». DE TITAN haaft bahalva geploegd ook gederacbt met aara 4| ▼oets doraehraarhine mat para aa voldaad al t a t a k a n dl De raordaalan van DE TITAN bovan een looomebiel maken hem tot de meeat gewanachta drijfkracht voor uw doracb- machine. verbruikt minder brandatol. kan door ieder bediend worden, vervoert aiohzali. verveert da doraahmacbina en pan. ia aanmerkelijk goedkoeper. ia dut het Ideaal vaar iedar dorschbedrijf. DE lkmaarsche Courant, 17 1920 isto risch Nied orp, informatie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 28