-25- sectie C nrs. 463 en 461, groot 20 aren 49 centiaren, voor de som van 4.600. In 1880 kocht Henricus Groot via Simon M eerloo te Kolhorn ook het naastgelegen winkelhuis van 'Gebrs. Lenghaus' die er een manufacturenzaak en kleermakerij (Zie ook 'Lenghaus is the name', Informatieblad nr. 68, mei 2017) De woning van Klaas G root aan de Dorpsstraat in 1900. Geb ouwd omstreeks 1880 en achtereenvolgens genummerd C nr. 73, Wijk C n r. 94, B 107 en nu nr. 217. (Foto collectie P. de Graaf) Klaas Groot woonde aan de Dorpsstraat, in het huis waar later C. van der Kommer woonde, niet ver van de voormalige kaasfabriek waar hij in 1894 zijn drukkerij vestigde. Zijn vader Henricus Groot, die koopman was in zilver en goud, had dit huis toebedeeld gekregen bij een scheiding van de nalatenschap toen zijn vrouw Josina Zwanenburg op 28 februari 1877 was overleden op 33 -jarige leeftijd. In de overlijdensakte van de gemeente Nieuwe Niedorp staat dat ze was overleden in het huis staande aan de Hoogzijde nr. 73. Op 30 augustus 1877 voor notaris werd aan Henricus Groot toebedeeld een huis, erf en boomgaard te Nieuwe Niedorp, kadaster hadden. In die jaren stond dat huis bekend als Hoogzijde nr. 72. Klaas Groot en Neeltje Halff hadden een zoon genaamd Henricus Jan, geboren 18 juli 1888. Behalve boekhandelaar was hij ook verdienstelijk organist. Henricus Jan is ongetrouwd gebleven. I I i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr, 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 25