-24- Op 1 mei 1918 werd, op initiatief van Floris Butter, de 'Naamloze Vennootschap Niedorp', opgericht. Alleen de drukkerij die omstreeks 1894 naar de voormalige plaats voor notaris Abraham Sloos voor een bedrag van 3.175. 'Drukkerij West-Friesland'. F loris Butter (1886-1966) was uitgever van onder andere het 'Dagblad voor West-Friesland' en vele streekromans. Na de bevrijding kregen zijn Naar de kaasfabriek Boek-, Courant en Handelsdrukkerij, voorheen firma Gebroeders Groot, te Nieuwe kaasfabriek tegenover de Westerweg was overgebracht, werd in de nieuwe nv ingebracht, de boekhandel en binderij kwamen in handen van Henricus Groot, zoon van Cornelis Groot en van A afje G oedmaat. In 1921 werd de drukkerij van Butter overgebracht naar Hoorn. De Hoogzijde van de Dorpsstraat ter hoogte van de kruising met de Westerweg. De boek- courant- en handelsdrukkerij van de firma Gebrs, Groot werd omstreeks 1894 gevestigd in de voormalige kaasfabriek, Nu D orpsstraat 213, Rechts een stukje van de kruidenierswinkel van P, Bakker, Achter de bomen in het midden is nog net de spits van de kerktoren zichtbaar, Links van de drukkerij de boerderij van Bruin, gesloopt voor de toegang naar de sportvelden, De kaasfabriek, een stoomzuivelfabriek met woning en erf, werd in 1886 gesticht door Christiaan Swart in samenwerking met Albert Haringhuizen en Cornelis Groot, maar op 4 augustus 1893 alweer verkocht, Koper werd Klaas Groot, Het transport vond Nadat de drukkerij van Floris Butter was gevestigd in Hoorn kreeg deze de naam regionale dagbladen een tijdelijk verschijningsverbod wegens hun collaborerende rol gedurende de Tweede Wereldoorlog, Uitgever en drukker Floris Butter werd opgenomen in het Westfries Biografisch Woordenboek wegens zijn verdiensten voor West-Friesland, In 1963 werd hij door de voorzitter van het Westfries Genootschap benoemd tot lid van verdienste, i sto risch N iedorp, informatieblad

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 24