Stichting I listorisch Niedorp infoblad ten behoeve van de donateurs (verschijnt twee keer per jaar) Inhoud van deze uitgave: blz. Bestuursmededelingen 3 Een boerderijbrand te Nieuwe Niedorp 4 Het zonderlinge leven van Ariën Rezelman 7 Navigatiesysteem Dirck Rembrantsz 14 Drukkerij firma gebrs. Groot 17 Beproeving van trekkers in de Groetpolder 28 Schermerhorn, deel 2 35 Uitnodiging 47 Doel van de Stichting I listorisch Niedorp: Het behoud van historische bouwwerken in de voormalige gemeente Niedorp met de nadruk op het karakteristieke dorpsbeeld van Nieuwe Niedorp. Het vergroten van de kennis van de dorpen, buurtschappen en het landschap in de voormalige gemeente Niedorp. Bestuursleden Stichting I listorisch Niedorp: Voorzitter: J.N. Stammes, Dorpsstra at 227, 1733 AJ Ni euwe Niedorp, tel. 0226 411952 Secretaris: J. Kooij, Dorpsstraat 125, 1733 AG Nieuwe Niedorp, tel. 0226 411893 Penningmeester: C. ^V iedijk, Dorpsstraat 92, 1733 AP Ni euwe Niedorp, tel. 0226 411951 Leden: J. van Beek, Dorpsstraat 40, 1733 AN N ieuwe Niedorp P. Bogaart, Moerbeek 11, 1732 EN L utjewinkel J. K euken, Zwagermanstraat 2, 1733 VN Ni euwe Niedorp J. Smit, V atersnip 54, 1733 BG Nie uwe Niedorp U kunt uw jaarlijkse bijdrage overmaken op onze bankrekening: IBAN NL38RABO0344903338

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 2