^tirljting "itonmrty Nirïmrp" mei 2018 ISSN 0928 - 7612 In formatieblad nummer 70 Ds. N.J.C. Scher merhorn laat nog eens van zich horen Zie de voorlaa tste bladzijde van dit blad!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 1