B J. G II. DE CONSCRIT, -17- root In 1855 begon Jan Groot een boekhandel in de woning staande aan de Hoogzijde (toen) nr. 67, waar hij toen samen met zijn broer Henricus woonde. Henricus Groot, koopman in goud en zilver, verhuisde in mei 1863, toen hij ging trouwen met Josina Zwanenburg, naar Hoogzijde nr. 96. Daar werden hun zoons Cornelis, op 25 april 1864, en Klaas, op 28 zich in 1891 had teruggetrokken, de firma voort onder de naam 'Gebrs. Groot'. I. TWEE N00RD-H0LLANDSCHE BURGERS, gemeentehuis op de Meet waren opgeslagen, waaronder ook het legaat van M.C. V isser uit W ageningen, dat een tiental boeken van Dirck Rembrantsz van Nierop omvatte, waaronder de Nierper Graedboecken en waar Dick lekker in kon neuzen Vanaf 1 642 kwamen er liefst veertien herdrukken van het graadboek van Dirck Rembrantsz op de markt, een ongekend succes. Ook zonnewijzers berekenen kwam bij Dirck aan bod, en hoe moest je een astrolabium en later de opvolger, de jakobsstaf gebruiken, Dirck legde het geduldig en in begrijpelijke taal uit voor Jan met de pet. Van Seventer heeft in het boekenlegaat van professor Visser uren zitten grasduinen en kwam ook tot de ontdekking dat Van Nierop bij zijn zelfstudie contacten had met Huygens, Descartes, W i tsen, Newton, maar ook met de twee eenvoudige molenmakers uit Schagen, de gebroeders Tate en Huibrecht Clapmolen. Kortom, Dirck Rembrantsz van Nierop kon heel goed een schoen verzolen, maar dat hij ook een rekenwonder was, die loepzuiver en foutloos zeetafels berekende, daar is Dick van Seventer al jaren van overtuigd. Wi nkel, voorjaar 2018 oekhandel en drukkerij door Jaap van B eek Be 1 loe het begon Jan Groot werd geboren te Nieuwe Niedorp op 6 september 1833 als zoon van Cornelis Dirksz Groot, oud 31 jaren, en van Dieuwertje van der M olen, oud 28 jaren. Volgens de akte van geboorte waren de ouders landlieden van beroep. Ze woonden in een boerderij aan de Langereis met hun zonen Dirk, Cornelis, Jan en Henricus. De vader overleed op 19 mei 1837. D e moeder, Dieuwertje van der Molen, hertrouwde op 2 september 1838 met Teunis Klaij, weduwnaar van A afje B lokdijk, van beroep landman, oud veertig jaren, geboren te Abbekerk en wonende te Opmeer. Uit dit laatste huwelijk werden nog T ri jntje, J an en Niesje geboren. augustus 1866, geboren. Deze twee zoons zetten later, nadat Gerrit Halff, die de boekhandel van Jan Groot had overgenomen, Er werd later ook een drukkerij gebouwd achter de boekhandel waarbij gebruik werd gemaakt van materiaal afkomstig van afbraak van de boerderij van Rens Hartman Langedijk, die in 1863 een nieuwe boerderij liet zetten. Die eens schudden wil ran 't lagchen koope de bij J. GROOT te Nieuwe Niedorp uitgegeven werkjesgetiteld op rel» naar «Ie ParIJsche tentoonstelling In «len voorzomer van 1HÖ7. Allerkomisch berijmd verhaal door een neefje van PIETER SPA. Prijs 40 cents. een grappig verhaal door een Joligeti IJolIaudtchrn jongen uit den tijd van Napoleon Buonaparte. 2de druk. Prija20cent. L eidsche Courant, t, 16 jul 1867 isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 17