GRAED-BOECK, 17, Dubbelt Nierpet -14- Di Re Ni M en kan een graadboek het beste omschrijven als een tabel die de Mercatorkaart ontsluit, aldus Dick (zie ook zijn artikel in ons vorige informatieblad). Het 'Dubbelt Nierper Graed-boeck', in 1669 Inhoudende de Tafelen van de Declinatie der H l t'f.itnctt ban ntcutoö obcrofteficn cnbc üe <§onjS Tot A MSTER DAM, In de I e eeuw had D irck Re mbran ts z van Nierop via zijn graadboeken al een goed navigatiesy steem in de markt gezet door Jan Smit De heer Dick van Seventer, voormalig KNSM -stuurman op de grote vaart en later docent aan de Helderse zeevaartschool, maakte mij opmerkzaam op een volgens hem toch wel belangrijk hiaat in de vele publicaties over de beroemde Niedorper Dirck Rembrantsz van Nierop. Sommige aspecten uit de werken van deze geleerde Niedorper zijn nog steeds onderbelicht. Dat vindt Dick jammer. Volgens Van Seventer is er de laatste jaren alleen maar over de alfakant van Van Nierop gepubliceerd, de bètakant, waartoe onder meer zijn graadboeken behoren, bleef tot op heden buiten schot. Tot de meest bekende a gepubliceerde werk van uteurs die het Van Ni uitgegeven bij Gerrit van Goedesbergh an Nierop nader hebben belicht behoort onder meer Elly D ekker. Haar artikel gaat over D.R. van Nierop en zijn aandeel bij de vervaardiging van het oudste nog bestaande planetarium de Sphera Automatica tegenwoordig nog te bewonderen in het Leidse museum Boerhaave. Oud-burgemeester van Wi nkel en Nieuwe Niedorp Jacob Baken schreef een algemeen overzicht van het leven van D.R. van Nierop in het tijdschrift de Speelwagen (4 jaargang, 1949, nr. 4). David Bierens de Haan had het vooral over de logaritmetafels van onze Boere- Annet en Jan Keuken gingen in het informatieblad van de Stichting Historisch Niedorp op zoek naar de woning van Dirck aan de Nieuwe Niedorper Dorpsstraat. (NB Onlangs heeft mevrouw Annet Klomp-Keuken haar omvangrijke project Nieuwe Niedorp, 250 jaar bewoningsgeschiedenis voltooid. De gehele studie is op cd-rom gezet en is in het Regionaal Archief te Alkmaar of bij de Stichting Historisch Niedorp in te zien). Artikelen van Jeroen Salman en mevrouw Van Eeghen verschenen in Amstelodanum. Beiden behandelden voornamelijk de Niedorper Almanakken. Rienk Vermij Sonnemidtfgaders der Noordt- fterrenen an - dere voorname vafte Sterren Ecrekfnt op den Meridiatn defer Landen. tlututit Uan'mmtog npt-gf rtitluttt als ootk nut birfrtjrptun 3LaftUn tUClKUrt/bOo: DIRCK REMBRANTS^. van Niciop lllif- iKÜÜCC tut Matbematiichc ftonftOI. Ende nu met den vijfden en feften Druckoverghefien» verbetert ende vermeerdert met een tweede Ta fel van de Sons Declinatie. 55p Gerrit van Goedesbergh 250CCFt-bJt1lOOptt Op Ijlt ©atrr/ tegen oatt t» Jibeutot SSptgü. *nno 16 4 9« I I isto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 14