Bericht van Opneming. A vis d'A dmission -12- kolonie Colonie te-a GH EEL Courant: 'Bij een van deze De ondergebracht.' knippen. 'Arie wilde vanzelf dat het een vreemd gezicht is zo'n ragebol, waarin slechts de roode lippen, zichbaar zijn.' Was Arie lastig? 'Hij is zeer content', antwoordde de kostvrouw. dergelijke onderwerpen. Men noemt hem in Geel dan ook 'de profeet'.' groenten en aardappelen verbouwen voor eigen gebruik, Bij deze boeren worden patiënten geplaatst die tot enige arbeid in staat zijn, Zij doen dat uit naastenliefde en om hun schamel inkomen aan te vullen, Iet bericht van de opneming in de kolonie van Gheel Uitbesteed Over Arie vertelde De Jonge aan de Bussumsche boeren is Arie uitbesteed, Hij is hier best op zijn plaats, Het is voor deze man een weldaad, dat hij op een dergelijke wijze is kostvrouw had de bezoeker vooraf gevraagd of hij Arie niet eens wilde bewegen zijn haren en baard te laten daarvan niets weten, Sedert zijn vertrek uit Bussum is hij nog nooit geknipt of geschoren, et spreekt eelding van de kolonie van Gheel roode koontjes ter grootte van een rijksdaalder en een paar glunderende oogen Sprong en stampte Arie nog zo? De kostvrouw wees naar de zolder, die veel scheuren vertoonde als gevolg van het springen, Toen de balklaag dreigde te bezwijken, heeft ze Arie vriendelijk gevraagd of hij zijn springoefeningen voortaan voor de deur wilde houden, Hij verplaatste direct zijn springterrein van de zolder naar de straat, Volgens De Jonge was een behoorlijk gesprek met Arie niet mogelijk. Hij komt altijd met buitenissigheden over spiritisme, occulte wetenschappen, sterrenkunde en andere I I i sto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 12