-11- Leefde..op de vuilnisbelt. Arie op 't Bureau gehaald Stuur het aan d'Administratie Arie zit in grooten nood 't Blijft toch onze plaatsgenoot. de kolonie van G(h)eel. Deze 'Barmhartige Stede' in de Belgische provincie krankzinnigenverpleging: opvang van 'zotten' in pleeggezinnen. De psychiatrische Maar het is een beste kerel, Ook al doet hij vaak verward, Arie is een van mijn vrienden, Arie heeft een gouden hart. klaar om u te helpen. vriendelijk en goed, Met minieme levensch-eisen En een hartelijke groet. Hij was steeds een stoere werker Die den heelen langen dag Door het zware boomen-rooien In zijn onderhoud voorzag. Arie heeft zijn werkers-leven Als een kluizenaar geleid, Zonder warmte, zonder liefde, Altijd op zijn éénigheid. Kind noch kraai heeft hij ter wereld, Arie heeft noch goed, noch geld, Arie heeft niet eens een huisje: Tot de tol voor de ontbering Ook door Arie moest betaald: Zwak en ziek heeft de Politie Van De Bussumsche Courant, Die stelt het den Commissaris Van Politie dan ter hand Arie moet een dakje hebben, Arie vraagt niet, maar wij vragen, Clinge D oorenbos De burgemeester van Bussum, H. de B ordes, besloot in te grijpen en stuurde Arie naar Antwerpen genoot al jarenlang grote populariteit door haar unieke ziekenhuizen in Nederland waren overvol en opname in Geel was goedkoper. A mbtenaar J. de Jonge van het Burgerlijk Ar mbestuur van Bussum bracht in 1929 een bezoek aan Geel, waar op dat moment 3000 geesteszieken van verschillende nationaliteiten verbleven, onder wie 500 Nederlanders. De bevolking is geheel katholiek en leeft van landbouw en veeteelt, vertelde hij bij terugkeer. Het zijn meestal kleine boertjes met hooguit vier koeien en een stuk land waarop ze in hoofdzaak tarwe, I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 11