Kunst en Wetenschap. -10- Grootbeden. doet. Dat kan óók Hebt Ge nooit van Atie Rezelman gehoord Nu maar, dit is er één, een 22 karaats gewaarborgde Grootheid. en schreef hartroerende brieven aan H. M vindt u niet? Nou dan, Arie was niet boos, hij is nóóit boos, daar staat hij bóven Arie is helderziend en »machtig< r« de KoninginSlechts eenmaal kreeg hij antwoord, och arm I en dat was een mop bed had hij zijn nieuwe we r e I d t h e o r i e n VACl schildersSnoodaardig van zulke lui, noemt hij dat in een familiekring worden opgenomen, 'want in zijn eenzaamheid kan hij niet tot in zijn steenen loods op de vuilnisbelt in stank en rommel.' wanhoop bij de politie 'met de mededeeling, dat hij den laatsten tijd niet meer kon 'Plaatsgenoten, kent U Arie? Arie woonde onder meer in een grote schuur achter de villa van dr, Ci inge D oorenbos in Bussum. Door de afbraak van dit pand raakte hij dakloos. In 1923 schreef De G ooi en Eemlander: 'De gemeente heeft Arie Rezelman, de bekende figuur met lange haren en baard, die zichzelf een ziener waant een woonplaats ingeruimd in een loods op de vuilnisbelt. Rezelman zit daar niet geheel op zijn gemak, want steekt hij Ditmaal een grootheid, die niet aan kunst afval, die slechts denkbaar zijn, Maar het Qf js het altemet lliet grOOt OUl Nederland zijn neus buiten de deur, dan overvallen hem de meest onwelriekende geuren van ergste voor Rezelman is, dat buiten den oorlog te houden? Hij zégt't zélf gemeentewerklui zijn bed met toebehooren hebben verbrand. Op dit Amersfoortsche Courant, 17 augustus 1920 ontdekt en uitgewerkt, op dat bed was hij zich bewust geworden van het bezit van het nieuwe zintuig, het nachtzintuig, Volgens ditzelfde bericht zou Arie graag ontplooiing zijner krachten komen. Als men hem dit toch eens wilde schenken, een woning bij een familie en een warme deken! De stakker zit er zoo treurig en eenzaam Blijkbaar bleef die wens onbeantwoord, want twee jaar later meldde Arie zich uit aarden in zijn bivak op de aschbelt. Zijn slaapstede was door en door nat en bovendien leed hij honger. De sukkel leed gebrek en de hut, waarin hij woont is geen menschelijke verblijfplaats te noemen. De man was door zijn el lendigen toestand ongesteld geworden. De politie voorzag hem van voedsel, wat hij smakelijk verorberde en wees hem tevens een ledige cel tot voorloopige verblijfplaats aan.' I lulpactie Clinge D oorenbos zette met een lofdicht op Arie, dat op 31 oktober 1925 in de Bussumsche Courant werd gepubliceerd, een hulpactie op touw. Arie is een zonderling. Die al jaren op zijn eentje Met zijn bijl door Bussum ging. Arie fokte reuzen-baarden En zijn haren waren lang. Jongens scholden hem zijn huid vol En de meisjes waren bang. Arie kon geweldig dazen En hij zat stampvol met mystiek, Zijn bizarre theorieën Amuseerden het publiek. i sto risch N iedorp, informatie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 10