werd er in Ghana nog graag kleurig textiel uit Nederland aangeschaft, Daar dreven sommige bedrijven bijna volledig op, U ziet dus, dat het inmiddels bekende negatieve verhaal, alsof de Hollanders de slavernij ook zelf hadden uitgevonden, best wat genuanceerd mag worden, Als onze Zwarte Piet zich niet al te stompzinnig aanstelt, maar juist laat zien dat de metgezel van de Sint af en toe slimmer is dan zijn baas, dan zal er toch minder bezwaar tegen kunnen bestaan, Natuurlijk zijn er na de afschaffing van de slavernij in 1863 nog wel idiote en zeer vernederende behandelingen geconstateerd, Zo ken ik het verhaal van een donkergekleurde medemens die in Suriname geslaagd was voor de onderwijs-hoofdakte, Dat was daar zeker geen eenvoudige studie, M en moest bijvoorbeeld van alles weten over de Nederlandse aardrijkskunde en de Nederlandse geschiedenis, Hij mocht hier in Nederland nota bene alleen zijn beroep uitoefenen als hij hier de studie opnieuw deed, Echt opnieuw, Schande! Hij heeft dat opgebracht onder andere omdat de studie voor de akte hier veel eenvoudiger bleek dan in zijn geboortelanden werd uiteindelijk hoofdonderwijzer op een van de grootste Amsterdamse scholen, Hij was toevallig een vriend van mijn schoonvader, Toen die slavernij was afgeschaft verloren veel plantages hun werkkrachten en werden er nieuwe gezocht onder de Hindoestani in India en de Javanen in Oost-Indië, Dat gebeurde op contractbasis, Beide groepen zijn in het algemeen niet teruggekeerd, maar inwoners van Suriname gebleven, Na 1975, het jaar van het vrije Suriname, vertrokken toch veel inwoners naar het voormalige moederland, Nederland, Natuurlijk in de hoop daar een goede baan te vinden, Een van mijn meest aardige kennissen is een nabestaande van de geïmmigreerde Hindoestani, Hij heet Ganga, duidelijk genoemd naar de heilige rivier de Ganges, en heeft het hier behoorlijk ver geschopt Er is sprake van een grote etnische diversiteit, De bosnegers, afstammelingen van gevluchte slaven, vormen zo n 10 procent, De indianen, de oorspronkelijke bewoners maar een paar procent, M isschien is het interessant om een paar woorden te wijden aan de voorgangers van de Nederlandse kolonisten die jaren de baas hebben mogen spelen in dat prachtige tropische land, In 1593 werd het gebied door de Spaanse kroon in bezit genomen, maar spoedig weer verlaten, In 1613 was er sprake van een factorij van Amsterdamse kooplieden, Een factorij was een soort handelskantoor met een eigen magazijn, Deze kooplieden werden opgevolgd door Engelse kooplieden die er een landbouwkolonie van maakten met de nodige suikerplantages, Tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) werd het land door een Zeeuwse vloot veroverd en werd het bezit van Zeeland, In 1682 stond Zeeland het af aan de West- I ndische Compagnie, de WIC, U denkt dat het daarmee wel zo n beetje was afgelopen, maar nee, Een jaar later werd een derde deel afgestaan aan Amsterdam en een derde deel aan Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk, De drie eigenaars vormden samen de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, Er kwam wat verbetering in de slechte economische toestand van de kolonie door de koffiecultuur en, naar verluidt, de komst van nogal wat Hugenoten, Maar er was doorlopend strijd tegen de gevluchte slaven, de bosnegers, In 1799 namen de Engelsen de kolonie in, omdat ze in oorlog waren met Frankrijk waar wij toen tijdelijk bij hoorden, In 1814 werd het weer Nederlands en dat bleef het, tot Suriname een republiek werd, I I i sto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 8