Ns®*, P. Terugblik op Ghana en Suriname door Jan Keuken Deze combinatie van twee landen is niet toevallig. Ik heb beide bezocht en ik moet zeggen dat alle twee me uitstekend zijn bevallen. Kennelijk hadden de inwoners iets met elkaar gemeen, een vorm van spontaniteit en hartelijkheid die me soms zelfs ontroerde. Mogelijk zijn veel voorouders van de Surinamers afkomstig uit Ghana, of in elk geval uit de omgeving. M ogelijk zijn deze voorouders in de zeventiende tot ver in de negentiende eeuw als slaven verhandeld door het machtigste en rijkste volk uit Ghana, de Ashanti s. ^Wa nt noch de Portugezen, noch de Engelsen, Fransen, Denen of Hollanders waren bereid om zelf maar eens op zoek te gaan naar slachtoffers in de oerwouden en op de savannen. Slavernij was in Afri ka indertijd al heel gewoon. Gevangen genomen strijders van een andere stam mochten blij zijn als ze slaaf mochten worden in plaats van het leven te verliezen. Onnutte slaven werden ook al heel gemakkelijk een kopje kleiner gemaakt. Soms werd iemand slaaf binnen zijn eigen volk, als hij bijvoorbeeld veel had geleend en dat niet terug kon betalen. M en dacht daar heel simpel en uiterst praktisch over. Het slaven fo rt van El M ina aan de kust van Ghana Het lijdt geen twijfel of sommige bewoners van Suriname hun leven danken aan het feit dat een voorouder eigenlijk overbodig was maar via bijvoorbeeld het slavenfort van El Mina verkocht kon worden voor een interessant bedrag, dan wel geruild voor alcoholische dranken en aantrekkelijke kleding of wapens. Al lang na het afschaffen van de slavernij in 1863 en daar waren onze voorouders nou niet bepaald vlot mee I I isto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 7