An Da Jacks werk als onderwijzer begon op een Amsterdamse school in West, maar werd vervolgd op een mavo in De Pijp met handvaardigheid en kunstgeschiedenis. Intussen waren er twee jongens, Sander en David, geboren en keek men uit naar een wat grotere woning. Via een opvallende advertentie kwam men op het idee om een boerderijtje in Nieuwe Niedorp te kopen. Dat was al niet meer in handen van de oorspronkelijke bewoners, maar in het bezit van een slager. De koop werd in 1966 gesloten. Elk weekend werd er geklust om er in 1972 eindelijk te gaan wonen. Jack reed in die tijd op en neer naar Amsterdam. Na enkele jaren werd hij gevraagd om brugklasleider te worden op een nieuw te stichten middelbare school in Heerhugowaard, de Huygenwaard Hij moest toen niet alleen handvaardigheid geven, maar ook Engels en biologie, omdat er nog geen geld was voor alle vakdocenten. Intussen had hij een band opgericht, The Slip Jig String Band die wekelijks repeteerde en regelmatig optrad. Ook de barokgroep met de broers en Anneke kwam regelmatig bij elkaar. Er werd nog af en toe opgetreden. Naast de muziek had Jack de fotografie als hobby. Hij volgde zelfs een opleiding tot vakfotograaf. Hij heeft met zijn technische camera prachtige foto's van Europese orgels gemaakt voor de Encyclopedie het Historische Orgel en De beschilderde Orgelluiken in Europa Ik heb een aantal foto s mogen bewonderen. Op het orgel van Oosthuizen hadden oorspronkelijk enkele merkwaardige torentjes gestaan. Jack bood aan ze zelf te restaureren en heeft dat ook mogen doen, zodat ze het orgel opnieuw compleet konden maken. Helaas openbaarde zich in december 1985 de slopende ziekte multiple sclerose, beter bekend als MS. Na zijn ziekenhuisverblijf in 1986 probeerde Jack zijn baan te hervatten, maar dat bleek veel te zwaar. Tot 1991 heeft hij nog halve dagen les kunnen geven, maar toen was het gedaan. Op zijn eigen houtje is hij toen begonnen echte klavecimbels te bouwen en klavichorden (dat zijn kleine klavierinstrumenten). Van die prachtige oude instrumenten heeft hij er vele mogen bouwen die bekend werden om hun ongekende schoonheid en kwaliteit. De barokgroep was intussen verruild voor een middeleeuwse muziekgroep die uit twee zangers en twee musici met vedels bestond. Ook deze vedels, een soort voorlopers van de bekende violen, werden door Jack gemaakt. De muziek stamde uit ca. 1500. Helaas ontstond er, nota bene door het medicijngebruik, een zeer lastige huidkanker. Zo belandde hij uiteindelijk weer in het ziekenhuis om daar een zware operatie te ondergaan. Door een complicatie overleed Jack in 2009. E en bijzondere veelkunner was niet meer. N\ t. N len van de fraaie klavecimbels nneke, die Jack ongetwijfeld nog steeds enorm mist, woont nu alleen met haar vid in de oude boerderij. ieuwe N iedorp, najaar 2017 I I i sto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 6