-50- Al vrij spoedig bleef mijn Schermerhorn. 3. Er zullen nieuwe foto's uit die tijd gepubliceerd worden. propagandistische arbeid niet meer beperkt tot Nieuwe Niedorp of West Friesland (Uit Vrijheid en Persoonlijkheid Verspreide stukken van N.J.C. Anarchistische Dru kkerij 1937) In deze enerzijds-anderzijds-tijd bestaan deze persoonlijkheden eigenlijk nauwelijks nog. Daarom denk ik dat deze man nog veel te vertellen heeft. In de komende edities treffen jullie meer aan van wat we ontdekt hebben. 1. Zijn eigenlijke boodschap en hoe inspirerend en krachtig die nog steeds is, zal verteld worden. 2. Er volgen meer verhalen die nog niet verteld zijn. En zoals in het begin al vermeld, hij heeft me in een droom verteld dat hij vindt dat hij nog eens van zich moet laten horen. Bij voorkeur in de Fenixkerk op de plek waar hij ooit in de oude kerk sprak. Zijn boodschap moet nog steeds gehoord worden. H ij zal weer te zien zijn en wel op facebook. Een eigen pagina. De berichten zullen ook te zien zijn op de besloten Niedorp-groep. Ik roep in zijn naam de huidige vrijdenkers op om mij te benaderen. Via mail, postkoets of telefoon. Geef me suggesties om de eenmalige terugkeer van deze vrijdenker gestalte te geven. Hij kijkt er naar uit jullie als geestverwanten te ontmoeten. Ook als je nog interessante informatie hebt, laat het me alsjeblieft weten. Tot de volgende editie, tot op facebook, tot in de Fenixkerk. Niko Sta mmes NJCS cher merhorn kpn mail.nl facebook Dominee NJCS chermerhorn 06.534.90.437 1 isto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 50