I jJUhfiMgMÜ3S&^ ft jftlfflWill tit ÈfSfohITfS Iff ffORP -49- I ITrYVryVyyy»rV♦jf>yt*tyyYy yV^ ■jF"*"'J «sMpw4~.c- extremisten uit 1939. Mijn "oma van de dijk" (in Winkel) links -extreem? Hij snapt er We praten erover en realiseren ons wat een revolutionaire tijd dat was, Dat zogenaamde 'interbellum'. De periode tussen de twee grote oorlogen. Het proletariaat, de 'roomse kerk' ondersteunde dit, D e tijd was gekomen voor visionairs, Houtsnijwerk van de typische Schermerhornspreuk in het huis van zijn achterkleinzoon, I let gaat door! Ik praat met mijn goede vriend Jan Peetoom, Zijn oma staat ook op de lijst met links niks van, Ja ze waren van het Humanistisch verbond, antimilitarisme was een gezaghebbende stroming, Maar ook bewegingen als de reinlevenbeweging, de ANGOB, de blauwe knoop, het oprichten van kolonies in heel Nederland, het syndicalisme, het christenanarchis me, De Vrije S ocialisten, de IAMV, de Communistische Jongeren Bond en nog veel meer, Iedere beroepsgroep had wel een socialistische of communistische vereniging (tramchauffeurs, lompenverzamelaars, noem maar op), De noodzaak was enorm, Europa vocht in 150 jaar maar liefst 121 oorlogen uit, Onderling en in de koloniën, De I ndustriële Revolutie zorgde voor een arm voor sterke persoonlijkheden, Op de vleugels van de tijd was daar onze dominee uit Avenhorn die hier 35 jaar lang de revolutie kwam preken! Ik ben dus op pad en heb nog veel interessante dingen ontdekt van de men s Schermerhorn, van zijn betekenis en hoe het hem is vergaan, Hij leefde lang voort in de harten van mensen, Hij heeft zelfs nog invloed gehad op de generatie die na hem geboren is, De man Schermerhorn heeft me geraakt, Bestaan dit soort uitgesproken persoonlijkheden nog wel? Zo vraag ik me af, Mensen die woorden als moed, trouw, strijd, moeten, discipline, vechten, haat, liefde, vrijheid, ware menselijkheid in hun mond nemen, Die vanuit het hart praten en de rede ondergeschikt maken aan de liefde? 1 isto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 49