-46- voor haar onverwacht kwamen ("Noh hee de slager?! maar ze had het bedrag al "nou dan ga je niet". En hij bleef heerlijk zijn vrije leven leiden op de witte boerderij Ik laat de lijst lezen aan enkele mensen. Zo ook aan mijn broer Dick. W ij zien Aafje Korver op de lijst staan. Vooraanstaand antimilitariste W ij brachten in de jaren 70 vlees rond voor slager Langedijk en daarvoor kwamen we ook bij A afje K orver in N ijerop. Z e was aardig doof. Na lang bellen, kloppen en bonzen deed ze dan open. Ze was alleen en stelde een praatje op prijs. Ze deed of we gepast voor ons klaar liggen. Deze lieve oude vrouw was dus onder de vleugels van de 99 c c dominee een links-extremist? Sterker nog: ze wordt aangeduid als vooraanstaand antimilitariste Ik ben verbijsterd. Ik bespreek de lijst met Eric Caro die ik al 100 jaar ken vanaf de kleuterschool. Hij vroeg of zijn vader er misschien nog op stond. Nee, Joop Caro (die wel communist was) stond niet op deze lijst. Maar kennelijk wel op een andere lijst. Eric vertelde een bijzonder verhaal. Hij was (als een van de weinige Nieruppers) in dienst geweest in de jaren 70. Met zijn technische talent was hij met voertuigen bezig. De promotie die hij verwacht had, kreeg hij niet. Aan het einde bij het afzwaaien vroeg zijn luitenant aan hem of hij een idee had waarom hij die promotie niet kreeg. Dat bleek te komen doordat zijn vader communist was. De lijst is dus nog lang ververst na de Tweede Wereldoorlog en ik denk dat de lijst nog steeds gehanteerd wordt. Hoeveel Niedorpers zullen er nu nog op staan? Ik besluit de familie De Vries te benaderen. Ook Jaap de Vries staat op de lijst van links-extremisten. De ouders van Bart de Vries, mijn jeugdvriend, waren PSP' ers. Anders, vrijer dan wij. Bart wilde als kind niet naar de kleuterschool. Zijn moeder zei aan het Paadje. Denk je dat nu eens in! Dan heb je toch gelijk een leerplichtambtenaar op je dak en dreigt er uithuisplaatsing! jibbe de Vries met de glasplaat Tjibbe, zijn bijzondere broer, sprak ik als een van de eersten. Net als veel anderen gaf hij aan zich lang niet alles meer te herinneren. Maar in een goed gesprek kom je nog eens ergens. Tjibbe nam de fotozaak van Arpad Moldovan over. Arpad was een Hongaar die hierheen vluchtte via B elgië in WO I. Arpad woonde enige tijd in de kolonie (hierover volgende keer meer) aan de Westerweg en werd nog later fotograaf aan het begin van de Dorpsstraat (nr. 1, het huis staat er niet meer). Later zal ik nog terugkomen op Arpad Moldovan. i sto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 46