-43- W at een man! W ist u dat er een moordaanslag op hem gepleegd is? W ist u dat hij is voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede? W ist u dat toen hij in België ging praten op de universiteiten dat de Belgische minister W ist u dat hij samen met enkele andere rode dominees ook een paar weken in de gevangenis van Alkmaar heeft gezeten? W ist u dat hij door het hele land spreekbeurten over antimilitarisme hield? W ist u dat op duizenden bruggen en viaducten zijn spreuk stond? GEEN MAN GEEN CENT VOOR HET LEGER! W ist u dat hij spreker was op vele internationale congressen waar hij sprak met ministers, filosofen en met de denkers en activisten van die tijd! W ist u dat hij sprak op een demonstratie die hij mede organiseerde voor 80.000 W ist u bijvoorbeeld dat de beroemde Frederik van Eden samen met hem sprak in de toenmalige boomgaard naast de kerk voor een menigte van 1200 mensen? Dominee De Ligt (net zo'n rode dominee) wordt opgepakt en Schermerhorn moet geholpen. Ik bezocht het instituut voor sociale geschiedenis. Ik sprak met de VPRO over opnames. Maar het meeste van alles kreeg ik een kijkje in de harten van mensen. Iedere Niedorper die ik sprak bleek een Schermerhorn-ding met zich mee te dragen. En als je zoekt ga je steeds meer vinden en ontstaan er de meest interessante en bijzondere gesprekken en lijkt het wel of er steeds meer informatie samenkomt. Ik ben van de persoonlijkheid van deze man gaan houden. Wat een man was dit! Dominee van Nieuwe Niedorp was een soort bijbaan van hem. Hij was beroemd in het hele land en ver daarbuiten. Tot in Rusland toe. Hij sprak met geestverwanten en beroemdheden uit heel Europa. En zij bezochten hem. De man heeft een stempel gedrukt op onze samenleving die nu nog merkbaar is. van Justitie hem hoogstpersoonlijk heeft laten oppakken en hem in de gevangenis heeft O laten smijten? mensen? In een VPRO -documentaire, waar ook Schermerhorn in voorkomt, valt me op hoe prominent hij daarin wordt genoemd! Zo hoor ik dat hij naar een demonstratie gaat in Amsterdam ter ondersteuning van dienstweigeraar Herman Groenendaal. spreken en trekt naar Amsterdam. Hij stapte uit de trein op een maandag en hij zag daar mensen op het Damrak. Hij vroeg zich af: Wat moet ik daar op het terrein spreken waar ik slechts geestverwanten ontmoet? Ik doe het hier! Hij is in een lantaarnpaal geklommen op het Beursplein en sprak daar een toestromende menigte toe. Hij riep op tot alg emene werkstaking en dienstweigering! Hij werd opgepakt wegens opruiing! De eindbestemming heeft hij niet gehaald die dag! Hij werd later door de synode van de hervormde kerk bestraft. Hij mocht enkele weken niet preken. Dat zal hij niet erg gevonden hebben. Had hij mooi tijd voor dat waarvoor hij op de wereld was: het anarchisme. Hij was met zijn aangetrouwde neef Ferdinand Domela Nieuwenhuis een van de drijvende figuren in een brede nationale en internationale maatschappelijke beweging. Ze richten onder meer de invloedrijke IAMV (I nternationale Anti m ilitaristische Vereniging) op. Hij is er mijns inziens direct verantwoordelijk voor dat na WO II in 1 i sto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 43