-40- vrouw en gezang'. Vijfenzeventig jaar later, de Schager C ourant van 22 juni 1890: deze vrije werkdag. De 'Hoeve Waterloo' met zijn leeuw in de Dorpsstraat overleefde 1) In de achtermuur van de boerderij is deze steen geplaatst: 'De eerste steen is gelegd den 17 m ei 1870 door Jan van Leverink' 4) De uitbeelding van deze historische gebeurtenis vond in alle waarschijnlijkheid plaats bij het gemeentehuis en gondelvaart in de Voorsloot van de Dorpsstraat. moed en bloed in de strijd voor onze vrijheid hadden gegeven. Men had zich nu te veel laten leiden door: uitsluitend met burgerlijke- en huiselijke deugden bezig te houden. Is er iets onmanlijks in ons karakter binnen geslopen Gezwollen taalgebruik van de auteur? De man richtte zich tot dat deel van het volk d at volgens hem zich gemak en weelde liet welgevallen, de boerenstand. In de periode van 1840 tot 1880 leefden zij in een tijd van economische voorspoed. Well icht had hij liever gezien dat militair machtsvertoon de boventoon zou voeren. Een uitstraling van een krachtig leger zou immers de Fransen en de Pruisen afschrikken ons land binnen te vallen. Gezwollen taalgebruik leidt er veelal toe dat de beoogde effecten niet worden bereikt. Ook nadien vonden de jaarlijkse ^Vaterloo- dagen plaats in de geest van 'wijn, Ook te Winkel wapperde overal de Va derlandsche drie kleur, eerebogen waren Opgericht. s IMiddags om een uur werd een optocht gehouden, 93 net gekleede ruiters te paard en eenige mooie zegewagens vormden den stoet. Voorop liepen de hoofdbevelhebbers Blucher mm. Pruisische generaal) en Wellington. Op hun tocht hielden zij halt voor t paleis van den gewonden Pri ns van Oranje, die hield een toespraak, schetste het groote van de overwinning. Zeer veel luister werd bijgezet door de jeugdige fanfare onder leiding van A. Egmond.[..j. s Avonds gondelvaart, met groen, fakkels en lampions versierde vaartuigen gaven een verassend effect. Daarna werd Bengaals vuur ontstoken, jammer dat de regen een einde maa kte aan het feest. In datzelfde jaar organiseerde in Nieuwe Niedorp de Vereniging voor IJs-en Volksvermaak een feest voor kinderen. Voor de ouderen: Volkspelen en een feestelijke avond voor hunne leden en werd ene vertering aan de min gegoede uitgereikt. In het begin van de 20e eeuw verliest de Waterloo-dag zijn betekenis, echter het bleef een nationale feestdag. Het was de Duitse bezetter die in 1940 een einde maakte aan naar alle waarschijnlijkheid een verwoestende brand, een wereldoorlog en staat nog steeds na 152 jaar fier overeind. Geboren in een tijd waarin het nationalisme hoogtij vierde. Het ophemelen en het verdedigen van het eigene. En plaatselijk heeft wellicht meegespeeld dat de bewoner heeft gedacht "met zo'n leeuw voor de deur stijgt mijn 55 maatschappelijk aanzien Noten 2) Dit waren marketentsters; vrouwen getrouwd met een lid van een legeronderdeel. ^Verkten in de soldatenkantine en wasten de kleding van de soldaten e.d. 3) De yarde De Tjarde! Polderhuis ^V aard - en Groetpolder. L iteratuur, Louis Ph. Sloos, Onze slag bij ^Vaterloo. Vantilt 2015. Jeroen Koch, Koning Willem I 1772-1843. Boom 2013. Jeroen van Zanten, Koning Willem II 1792-1849. Boom 2013. James C. Kennedy, Beknopte geschiedenis van Nederland. Prometheus 2017. H.E. K omen, Monumentaal Niedorp. Gemeente Niedorp 2004. T. de N ijs en E. Beukers, Geschiedenis van Holland deel IlI-a Verl oren 2003. D.H. D uco, De tabakspijp als Oranjepropaganda. Stichting Pijpenkabinet Leiden 1992. Informatieblad Historisch Niedorp, november 2015 Wi nkel, ok to ber 2015 1 isto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 40