B IBAN NL38RABO0344903338 Romeinse Follis gevonden in 't Veld Donderdag 21 september liep ik een akker op in 't Veld. Zoals elke keer zonder grote estuursmededelingen Voorwoord van de voorzitter Zoals al eerder aangekondigd wordt het nodig tijd om het voorzitterschap van onze stichting aan een ander over te dragen. Zelf had ik gedacht dat de secretaris wel met mij wilde ruilen, maar daar voelde hij bij nader inzien toch te weinig voor. Aldus is een ander voor deze functie aangetrokken die onze stichting ongetwijfeld ook een warm hart toedraagt. Het wordt Hans Sta mmes. Een van onze trouwe bestuursleden is inmiddels overleden. Dat is Jan Brugman die zijn kantine altijd graag ter beschikking stelde voor onze vergaderingen en daarbij een zeer positieve bijdrage leverde aan onze discussies. We zullen hem node missen. Bij zijn afscheid in de kerk van W inkel bleek Jan bij de dorpsgenoten een zeer belangrijke plaats te hebben ingenomen. Er was nauwelijks ruimte om alle belangstellenden een plaats te geven. Wij wensen zijn familie uiteraard de nodige sterkte toe om dit gevoelige verlies te dragen. En een vraag van de penningmeester De penningmeester verzoekt de donateurs die hun bijdrage voor 2017 nog niet hebben overgemaakt dit alsnog te doen op onze bankrekening: Voor naam, adres en telefoonnummer van de penningmeester zie voor in dit blad. door F rans Ruiter Ik ben werkzaam als kwaliteitsmedewerker bij de Koninklijke Vezet bv in Warmenhuizen, maar in mijn vrije tijd trek ik er met mijn metaaldetector op uit. Ooit begonnen als echte muntenzoeker, ben ik nu een zoeker met een bredere interesse. verwachtingen, immers ik ben al blij als ik een goede duit of vingerhoedje vind. En je weet van tevoren niet wat er ligt. Net toen ik wilde beginnen met zoeken, stopte er een auto en stapte er een man uit. Dit bleek ene Lex te zijn, die actief lid is van de AWN, afdeling Schagen. Op de vraag of ik al iets had gevonden, moest ik hem teleurstellen. De bodem van de vondstentas was nog goed zichtbaar. Het gesprek ging al gauw over vondsten uit het verleden, interessante plekken, opgravingen, etcetera. Ik vertelde dat mijn oudste munt tot dan toe gevonden een groat was, van Henry VI, 1430-1431 Een Engelse munt, maar geslagen in Calais, Frankrijk. Deze munt had ik gevonden in Oudkarspel en heb ik naar het Regthuys gebracht. Hij ligt daar in de vitrine. I I isto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 3