-38- neergezet Detail van het schilderij 'Slag bij Waterloo', 1. De Leeuwenheuvei bij Waterloo. Een 40 meter hoge, van grond opgeworpen piramide met een daar bovenop prijkende, 28.000 kg zware, gietijzeren ieeuw. Opgedragen ter nagedachtenis aan de veidsiag waar 23.700 doden vieien en 65.300 mannen en vrouwen 2) gewond raakten. De plek waar de piramide is verrezen is weioverwogen gekozen. De Prins van Oranje raakte hier in het krijgsgewoel met de Fransen gewond. Hij werd de held van Nederland. 2. De Naald van ^Vaterloo /Q uatre Bras, tegenover paleis Soestdijk, waarop deze zinnen voorkomen: Voor Fillem Frederik George Lodewijk D it monument van zeldzame moed, heeft met instemming van koning ÏFillem Frederik, het dankbare vaderland 3. Het grootste schilderij van het Rijksmuseum te Amsterdam, geschilderd door Jan Will em Pieneman, 'S lag bij 2 ^Vaterloo ruim 46 m2 groot in oppervlak. Het topstuk van het museum de Nachtwacht moet het doen met een oppervlakte van maar 17 m2. ide van ^Waterloo, Belgi enknaald bij paleis S o estd ij k geschilderd door Jan Will em Pieneman Particulieren bleven niet achter, opdrachten werden verstrekt tot het maken van monumenten. Boeken en brochures, gedichten, liederen en muziekstukken verschenen in grote oplagen, een ware eruptie van nationale gevoelens. Het hoogtepunt van deze manie vond plaats in 1865, de 50e verjaardag van de overwinning welke groots werd gevierd. Handige zakenlui wisten uit deze hype een slaatje te slaan, talloze producten voorzien van zegeningen over de overwinning, God en de Koning vonden gretig aftrek. Een kleine greep uit de prullaria die het daglicht zagen, De L eidsche Katoen Mij. bracht een katoenen gedenkdoek uit waarop onder andere de Prins van Oranje met de leeuw staat afgebeeld. Versierde tabakspijpen met opschrift, gedenkpenningen, speculaas- en taaitaaiplanken, een speciale jenever, enzovoort. Merchandising avant la lettre. I I i sto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 38