-36- Wa 'Hoeve Waterloo', D orpsstraat 64. 'Hoeve Waterloo' te 1815 definitief werd bevrijd Stolpboerderij 'Hoeve Waterloo', Dorpsstraat 64, Winkel In de ban van W a terloo door IM a a rten IM ooij In de bebouwde kom van W inkel staan anno 2017 nog een zestal boerderijen die stuk voor stuk architectuur-historische pareltjes kunnen worden genoemd. Boerderijen die niet werden opgeofferd aan de vooruitgang, gaaf zijn gebleven in hun hoofdvorm. M et andere woorden, ze behoren tot het geheugen van het dorp! Een van deze zes Noord-Hollandse stolpboerderijen prikkelde de nieuwsgierigheid: Wat heeft de eigenaar destijds ertoe bewogen om de boerderij noemen en een leeuw met schild tegen de O voormuur te plaatsen? Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat de naamgeving ver wijst naar de bloedige strijd bij Water l oo, een plaatsje ten zuiden van Brussel gelegen, de plek waar Europa in van zijn nachtmerrie Napoleon Bonaparte. Wat ging er aan deze bloedige strijd hier vooraf: in oktober 1813 werd het leger van Napoleon in de zesde coalitieoorlog bij Leipzig verslagen. Bij al deze coalitieoorlogen waren 2,5 miljoen soldaten betrokken, van wie er alleen al in Rusland een half miljoen sneuvelden. Onder hen bevonden zich, veelal gedwongen, ook Nederlanders die in dienst waren van de Fransen. In mei 1814 werd Napoleon gevangengenomen en verbannen naar het eiland Elba. In november 1813 werd Win em Frederik (1772-1843) zoon van de laatste erfstadhouder Willem V (1748-1806) uitgeroepen tot soevereine koning Will em I der Nederlanden. De B ritten, de Oostenrijkers en de Pruisen (Duitsland) wilden zo een sterke bufferstaat opwerpen tegen Frankrijk om herhaling van een bezetting te voorkomen. Belgie en Nederland werden tot één staat gevormd, met aan het hoofd het Huis van Oranje. Koning ill em I werd tevens groothertog van Luxemburg. Eind februari 1814 ontsnapte Napoleon van Elba naar Frankrijk. Binnen honderd dagen had hij weer een leger op de been. In de eerste helft van juni 1815 dirigeerde hij zijn leger richting B elgië. Op 18 juni 1815 vond de slag bij ^Waterloo plaats. Napoleons tegenstanders waren de gezamenlijke legers van Britten, Pruisen en Nederland onder leiding van de Britse hertog van Well ington. Onder zijn gezag werd de zoon van koning Win em I als commandant van het Nederlandse leger, 17.000 man sterk, I I isto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 36