-34- Bespiegelingen over zin en onzin benaderingen bij onze geschiedkundige door Jan Keuker Als u het artikel over de Prins M aurits hebt gelezen, zou u zich kunnen afvragen of je zoiets zomaar gemakkelijk op papier kunt zetten. Of je de gegevens wel juist hebt vermeld, of dat er hier en daar onzin is geproduceerd. Tot mijn schande moet ik toegeven dat de nakomelingen van Pieter Cornelisz Croonenburch me aanvankelijk de nodige moeilijkheden hebben bezorgd. Bij het nalezen door zuster Annet bleek ik er weer een potje van te hebben gemaakt. Er deugde weinig of niets van. Genealogie, oftewel kennis van de juiste familieverbanden is altijd al een zwakke kant van me geweest, vooral als echte vaststaande achternamen nog ontbraken. M isschien moet ik dus wat begripvoller en aardiger reageren op de onzin die anderen ten aanzien van de geschiedenis te berde brengen. Veelal gaat het dan om feiten die ik zelf als bekend of zelfs zéér bekend ervaar en die toch tot eigenaardige misvattingen hebben geleid. Ik zal wat voorbeelden noemen. De Z es Wiel en was een naam aan de noordkant van Alkmaar voor de drie overtomen die er eertijds waren en bepaald niet voor een zestal molens daar in de buurt. Die vergissing kom ik nog geregeld tegen. Overtomen maakten gebruik van een paar grote raderen om met handkracht schepen van een laag water naar een hoger water te trekken. Nog zo'n eigenaardige verkeerde opvatting die ik herhaaldelijk tegenkom is dat zogenaamde polderhuis van de Heerhugowaard bij Verl aat. Dat is nooit een polderhuis geweest, maar wel een vrij imposante herberg. Diverse malen heb ik onzin mogen lezen over de naam Kolhorn. Een verband met kolganzen lag kennelijk voor de hand. Maar in feite komt de naam van Coldhorn, oftewel koude hoek. Daar bestaat officieel geen enkele twijfel over. Er zijn allerlei boeken die over de oorsprong van plaatsnamen handelen. Het bekendste is Het Plaatsnamenboek van Gerald van Berkel en Kees Samplonius, de herkomst en betekenis van vaderlandse plaatsnamen Het ligt toch voor de hand om eerst maar eens zo'n deskundig werk in te zien, voordat men zijn eigen fantasie volgt en daar in de media kond van doet. Via boekwinkeltjes.nl is het al verkrijgbaar voor zo n 20 euro plus wat portokosten, maar je kunt het ook via de openbare bieb betrekken. Het gekste wat ik laatst weer mocht lezen was een zogenaamde veerverkaveling bij de Langereis. En nog wel in een tijdschrift over de Westfriese stolpboerderij, waarop ik min of meer vanzelfsprekend al jaren geabonneerd ben. Als je de richting van de sloten aan de Niedorper kant vergelijkt met die aan de Hoogwouder kant zul je opmerken dat die niet in elkaars verlengde liggen, en een kleine hoek maken. Bij een echte veerverkaveling, die vrijwel altijd om _en zogenaamde ing langs de _a ngereis 1 i sto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 34