-33- Pas vijfenzestig jaar later in 1843/44 werden de ^Vaard en Groetgronden definitief drooggelegd, maar toen hadden de Kolhorner lichterschippers de concurrentiestrijd met het nieuw gegraven Noordhollands Kanaal al verloren en de wierteelt was overgenomen door de V ieringers en Texelaars. De bedijking van de ^Vaard en Groet kwam de inwoners van Kolhorn toen dus wel goed uit, polderwerk genoeg in de naaste omgeving, de Kolhorner bevolking groeide gestaag. doordat veel polderwerkers in Kolhorn bleven hangen. De plaatselijke middenstand zag de omzet weer groeien en de haven behield zijn verbindng met de Zuiderzee en de paling- en ansjovisvisserij vanuit Kolhorn floreerde totdat ook de V ieringermeer werd ingepolderd. Toen had Kolhorn zijn verbinding met de zee voorgoed verloren. li A B 35 e? At. *Y. S--*' s* A3 A C IK HD C t> EH AEfIBA 45} j - éi - 2S Kaart nr. 3: 'Schets eener Project-K aa rte van de Zeedijken der W aert en Groed Stre kkende van de Nieuwe Sluis tot een weinig voorbij de Langereis', met vier profielen van de Waard - en de Groetdijk, in voeten. Winkel, najaar 201 7 L iteratuur en bronnen. Noordhollands Dagblad 13-8-2008, Staten torpedeerden bedijkingsplannen Arch ief van de ^V aard - en Groetpolder aanwezig in het Regionaal Archief te Al k maar. Archiefstukken van de Vaard- en Groetpolder in bezit van de schrijver. (NB stukken worden te zijner tijd naar het Reg ionaal Archief in Alk maar overgebracht.) Deze stukken waren oorspronkelijk in bezit van de erven Van der Stok /W interberg te Nieuwe Niedorp en bestaan uit vier delen. 1) Een losse uitgebreide projectbeschrijving van de te bedijken ^Vaard- en Groetgronden in Noord-Holland, plus bijbehorende drie kaarten. et dubbeld van het Notulen-Boek der vergaderingen van het bestuur van de Mij tot Inpoldering en Bebouwing der ^V aard - en Groetgronden in Noordholland 1843-1846. 3) Deel 2 van het dubbeld van het Notulenboek 1846-1848. og enkele losse stukken waaronder kopie-notulen van vergaderingen, enkele notariële verklaringen en zovoort. I I isto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 33